Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1079 · Visa fulltext
Lag (1990:1079) om tillfälliga bilförbud
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:143, 1990/91:TU4, rskr 1990/91:20
Ändring, SFS 2014:726
Rubrik: Lag (2014:726) om ändring i lagen (1990:1079) om tillfälliga bilförbud
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262