Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:978 · Visa fulltext
Prisregleringslag (1989:978)
Departement: Finansdepartementet E1
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:21, 1989/90:FiU9, rskr 1989/90:73
Ändring, SFS 1994:1643
Rubrik: Lag (1994:1643) om ändring i prisregleringslagen (1989:978)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 1998:823
Rubrik: Lag (1998:823) om ändring i prisregleringslagen (1989:978)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2003:786
Rubrik: Lag (2003:786) om ändring i prisregleringslagen (1989:987)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24
Ändring, SFS 2006:415
Rubrik: Lag (2006:415) om ändring i prisregleringslagen (1989:978)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:78, bet. 2005/06:BoU8, rskr. 2005/06:213
Ändring, SFS 2010:912
Rubrik: Lag (2010:912) om ändring i prisregleringslagen (1989:978)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366