Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:978 · Visa fulltext
Prisregleringslag (1989:978)
Departement: Finansdepartementet E1
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:21, 1989/90:FiU9, rskr 1989/90:73
Ändring, SFS 1994:1643
Rubrik: Lag (1994:1643) om ändring i prisregleringslagen (1989:978)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 1998:823
Rubrik: Lag (1998:823) om ändring i prisregleringslagen (1989:978)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2003:786
Rubrik: Lag (2003:786) om ändring i prisregleringslagen (1989:987)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24
Ändring, SFS 2006:415
Rubrik: Lag (2006:415) om ändring i prisregleringslagen (1989:978)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:78, bet. 2005/06:BoU8, rskr. 2005/06:213
Ändring, SFS 2010:912
Rubrik: Lag (2010:912) om ändring i prisregleringslagen (1989:978)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366