Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:532 · Visa fulltext
Lag (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:86, 1988/89:SfU19, 1988/89:SfU22, rskr 1988/89:325
Ändring, SFS 1992:647
Rubrik: Lag (1992:647) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1992:1724
Rubrik: Lag (1992:1724) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:128, bet. 1992/93:TU12, rskr 1992/93:153
Ändring, SFS 1993:915
Rubrik: Lag (1993:915) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1994:84
Rubrik: Förordning (1994:84) om ikraftträdande av lagen (1992:1724) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Omfattning: ikrafttr. av 1 § andra stycket i 1992:1724
Ikraft: 1994-04-01
Ändring, SFS 1996:1343
Rubrik: Lag (1996:1343) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66
Ändring, SFS 1997:537
Rubrik: Lag (1997:537) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1999:1259
Rubrik: Lag (1999:1259) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2007:405
Rubrik: Lag (2007:405) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2010:1242
Rubrik: Lag (2010:1242) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1560
Rubrik: Lag (2010:1560) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59