Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:14 · Visa fulltext
Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1989-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:8, 1988/89:LU10, rskr 1988/89:19
Ändring, SFS 1989:172
Rubrik: Förordning (1989:172) om ikraftträdande av lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnandsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ikrafttr.
Ikraft: 1989-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:60
Rubrik: Lag (1990:60) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1993:212
Rubrik: Lag (1993:212) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: nuvarande 16, 17, 18, 19 §§ betecknas 17, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före nuvarande 18 § sätts närmast före den nya 22 §; ändr. 1 §, den nya 21 §; nya 16, 18, 19, 20 §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:139, bet. 1992/93:LU22, rskr. 1992/93:259
Ändring, SFS 1994:1447
Rubrik: Lag (1994:1447) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29
Ändring, SFS 2001:397
Rubrik: Lag (2001:397) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217
Ändring, SFS 2001:465
Rubrik: Lag (2001:465) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2006:462
Rubrik: Lag (2006:462) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309
Ändring, SFS 2008:445
Rubrik: Lag (2008:445) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218, EUTL338/2003 s1
CELEX-nr: 32003R2201
Ändring, SFS 2014:611
Rubrik: Lag (2014:611) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 18, 19, 20 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2022:954
Rubrik: Lag (2022:954) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 1, 17 §§
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378