Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:254 · Visa fulltext
Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1988-06-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:98, JuU 1987/88:40, rskr 1987/88:254
Ändring, SFS 1990:413
Rubrik: Lag (1990:413) om ändring i lagen (1988:254) om förbud mot att i vissa fall inneha knivar och andra farliga föremål
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 5 §§
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:129, 1989/90:JuU35, rskr 1989/90:287
Ändring, SFS 1996:69
Rubrik: Lag (1996:69) om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1996-04-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:52, bet. 1995/96:JuU12, rskr. 1995/96:146
Ändring, SFS 2000:148
Rubrik: Lag (2000:148) om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:27, bet. 1999/2000:JuU9, rskr. 1999/2000:150