Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1321 · Visa fulltext
Lag (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt föräldrabalken m.m.
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:14, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10