Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:788 · Visa fulltext
Lag (1987:788) om införande av äktenskapsbalken
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:117
Rubrik: Lag (1988:117) om ändring i lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalken
Omfattning: nya 19 §, rubr. närmast före 19 §
Ikraft: 1988-05-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:83, LU 1987/88:17, rskr 1987/88:141
Ändring, SFS 2019:238
Rubrik: Lag (2019:238) om ändring i lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184