Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:230 · Visa fulltext
Äktenskapsbalk (1987:230)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:1, LU 1986/87:18, rskr 1986/87:159
Ändring, SFS 1987:678
Rubrik: Lag (1987:678) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §, 13 kap 1 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87.320
Ändring, SFS 1988:690
Rubrik: Lag (1988:690) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap 7 §
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:137, JuU 1987/88:42, rskr 1987/88:320
Ändring, SFS 1988:1254
Rubrik: Lag (1988:1254) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: upph. 2 kap 2 §; ändr. 3 kap 2 §, 6 kap 4 §, 7 kap 3 §, 18 kap 1 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1452
Rubrik: Lag (1988:1452) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ny 17 kap 9 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:58, 1988/89:JuU7, rksr 1988/89:33
Ändring, SFS 1989:353
Rubrik: Lag (1989:353) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap 4 §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:78, 1988/89:JuU20, rskr 1988/89:260
Ändring, SFS 1989:657
Rubrik: Lag (1989:657) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap 17, 18 §§
Ikraft: 1989-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:95, 1988/89:JuU23, rskr 1988/89:288
Ändring, SFS 1989:925
Rubrik: Lag (1989:925) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 3 §, 11 kap 4 §
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:30, 1989/90:LU11, rskr 1989/90:51
Ändring, SFS 1989:1076
Rubrik: Lag (1989:1076) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap 7 §
Ikraft: 1990-04-01
Förarbeten: 1989/90:JuU5, rskr 1989/90:65
Ändring, SFS 1991:495
Rubrik: Lag (1991:495) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 2, 4 §§, 4 kap 5 §, 15 kap 2, 4 §§, 18 kap 5 §; ny 4 kap 8 §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:618
Rubrik: Lag (1991:618) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:92, 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1993:130
Rubrik: Lag (1993:130) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 1993-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:148, bet. 1992/93:LU23, rskr. 1992/93:169
Ändring, SFS 1993:304
Rubrik: Lag (1993:304) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:211, bet. 1992/93:LU42, rskr. 1992/93:327
Ändring, SFS 1993:933
Rubrik: Lag (1993:933) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §, 10 kap 3, 4, 5 §§, 11 kap 4 §, 13 kap 4 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:187, bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1994:1035
Rubrik: Lag (1994:1035) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 9 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1994:1118
Rubrik: Lag (1994:1118) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 3 kap 3 §, 5 kap 5 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Bet. 1993/94:LU28, rskr. 1993/94:414
Ändring, SFS 1994:1976
Rubrik: Lag (1994:1976) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 8 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:94, bet. 1994/95:SkU14, rskr. 1994/95:159
Ändring, SFS 1995:1681
Rubrik: Lag (1995:1681) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 2, 4 §§
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:243
Rubrik: Lag (1996:243) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 3 §; ny 18 kap 4 a §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1996:765
Rubrik: Lag (1996:765) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 10 §
Ikraft: 1996-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1996:1053
Rubrik: Lag (1996:1053) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §, 13 kap 1 §
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Bet. 1996/97:LU5, rskr. 1996/97:19
Ändring, SFS 1996:1622
Rubrik: Lag (1996:1622) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap 4 §; ny 17 kap 7 a §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1997:390
Rubrik: Lag (1997:390) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap 17, 18 §§
Ikraft: 1997-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:133, bet. 1996/97:JuU17, rskr. 1996/97:216
Ändring, SFS 1997:994
Rubrik: Lag (1997:994) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 2 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Ändring, SFS 1998:244
Rubrik: Lag (1998:244) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 1998:320
Rubrik: Lag (1998:320) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap 5, 7 §§
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:7, bet. 1997/98:LU12, rskr. 1997/98:229
Ändring, SFS 1998:368
Rubrik: Lag (1998:368) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ny 15 kap 5 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1998:619
Rubrik: Lag (1998:619) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 7, 8 §§, 9 kap 11 §, 10 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:106, bet. 1997/98:LU25, rskr. 1997/98:232
Ändring, SFS 1999:294
Rubrik: Lag (1999:294) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: upph. 4 kap 4 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 2000:173
Rubrik: Lag (2000:173) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap 9, 11, 12, 16 §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151
Ändring, SFS 2003:486
Rubrik: Lag (2003:486) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap 2 §
Ikraft: 2003-09-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:70, bet. 2002/03:JuU17, rskr. 2002/03:224
Ändring, SFS 2003:644
Rubrik: Lag (2003:644) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 4 §§, 4 kap 8 §, 15 kap 2 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:142
Rubrik: Lag (2004:142) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 3 §§, 4 kap 8 §, 5 kap 5 §, 15 kap 1 §
Ikraft: 2004-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:48, bet. 2003/04:LU19, rskr. 2003/04:180
Ändring, SFS 2004:763
Rubrik: Lag (2004:763) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10
Ändring, SFS 2004:796
Rubrik: Lag (2004:796) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:107
Rubrik: Lag (2005:107) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 3, 5 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2005:684
Rubrik: Lag (2005:684) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: utgår genom 2008:650
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2006:212
Rubrik: Lag (2006:212) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 2006-04-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:58, bet. 2005/06:LU22, rskr. 2005/06:179
Ändring, SFS 2007:184
Rubrik: Lag (2007:184) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: nya 10 kap 2 a §, 11 kap 4 a §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:32, bet. 2006/07:CU14, rskr. 2006/07:127
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:684) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 2005:684
Ändring, SFS 2008:645
Rubrik: Lag (2008:645) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap 18 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251
Ändring, SFS 2008:650
Rubrik: Lag (2008:650) om ändring i lagen (2005:684) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 2005:684 utgår (jfr 2008:787)
Förarbeten: Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251
Ändring, SFS 2009:181
Rubrik: Lag (2009:181) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 §
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:91, bet. 2008/09:CU16, rskr. 2008/09:170
Ändring, SFS 2009:253
Rubrik: Lag (2009:253) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 3, 4 §§, 4 kap. 2, 3, 6 §§, 14 kap. 2, 3 §§, 15 kap. 2, 3, 5 §§; ny 4 kap 4 §
Ikraft: 2009-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:80, bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208
Ändring, SFS 2010:8
Rubrik: Lag (2010:8) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:153
Ändring, SFS 2011:484
Rubrik: Lag (2011:484) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap. 7 §, 18 kap. 2 §
Ikraft: 2011-10-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Ändring, SFS 2011:891
Rubrik: Lag (2011:891) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §, 9 kap. 1 §, 13 kap. 6 §, 16 kap. 2, 3, 4 §§; ny 16 kap. 5 §
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301
Ändring, SFS 2014:376
Rubrik: Lag (2014:376) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 5 kap. 5 §, 15 kap. 1 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263
Ändring, SFS 2015:900
Rubrik: Lag (2015:900) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 1 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:28, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67
Ändring, SFS 2016:245
Rubrik: Lag (2016:245) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap. 17 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:56, bet. 2015/16:JuU3, rskr. 2015/16:153
Ändring, SFS 2019:235
Rubrik: Lag (2019:235) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraft: 2019-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184
Ändring, SFS 2021:464
Rubrik: Lag (2021:464) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 5 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:149, bet. 2020/21:CU18, rskr. 2020/21:317
Ändring, SFS 2021:529
Rubrik: Lag (2021:529) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap. 3, 5 §§
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:315
Ändring, SFS 2022:968
Rubrik: Lag (2022:968) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 §, 8 kap. 3 §, 13 kap. 1 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375
Ändring, SFS 2022:1749
Rubrik: Lag (2022:1749) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §, 10 kap. 3, 4, 5 §§, 11 kap. 4 §, 13 kap. 4 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45