Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:468 · Visa fulltext
Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:131, SkU 1985/86:43, rskr 1985/86:333
Ändring, SFS 1986:1116
Rubrik: Lag (1986:1116) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:30, SkU 1986/87:5, rskr 1986/87:40
Ändring, SFS 1989:348
Rubrik: Lag (1989:348) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 11 §, 11, 13-16 §§
Ikraft: 1989-06-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:132, 1988/89:SkU33, rskr 1988/89:304
Ändring, SFS 1990:1443
Rubrik: Lag (1990:1443) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: upph. 13-16 §§, rubr. närmast före 11 §; nuvarande 17, 18 §§ betecknas 13, 14 §§, rubr. närmast före 17 § sätts närmast före nya 13 §; ändr. 1-4, 6, 7, 11, 12, nya 14 §§, rubr. närmast före 1 §; ny rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Ändring, SFS 1991:589
Rubrik: Lag (1991:589) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:107, 1990/91:SkU34, rskr 1990/91:312
Ändring, SFS 1993:943
Rubrik: Lag (1993:943) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: upph. rubr. närmast före 13 §; nuvarande 12, 13, 14 §§ skall betecknas 14, 12, 13 §§; ändr. 1, 2, 4, 7, nya 14 §§, rubr. närmast före 12 § sätts före nya 14 §; nya 15, 16, 17 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:187, bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1993:1561
Rubrik: Lag (1993:1561) om ändring i lagen (1993:943) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 § i 1993:943
Förarbeten: Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108
Ändring, SFS 1994:781
Rubrik: Lag (1994:781) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:234, bet. 1993/94:SkU25, rskr. 1993/94:443
Ändring, SFS 1994:1873
Rubrik: Lag (1994:1873) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:52, bet. 1994/95:SkU10, rskr. 1994/95:155
Ändring, SFS 1995:1341
Rubrik: Lag (1995:1341) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 7, 14 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:75, bet. 1995/96:SkU7, rskr. 1995/96:15
Ändring, SFS 1996:739
Rubrik: Lag (1996:739) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 3, 5, 14 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:230, bet. 1995/96:SkU33, rskr. 1995/96:298
Ändring, SFS 1997:530
Rubrik: Lag (1997:530) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1998:260
Rubrik: Lag (1998:260) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:135, bet. 1997/98:SkU23, rskr. 1997/98:195
Ändring, SFS 1999:1255
Rubrik: Lag (1999:1255) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk valuta
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 7, 14 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:1343
Rubrik: Lag (2000:1343) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:22, bet. 2000/01:SkU9, rskr. 2000/01:108
Ändring, SFS 2000:1349
Rubrik: Lag (2000:1349) om ändring i lagen (1999:1255) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 2 §§ i 1999:1255
Förarbeten: Prop. 2000/01:22, bet. 2000/01:SkU9, rskr. 2000/01:108
Ändring, SFS 2003:229
Rubrik: Lag (2003:229) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:96, bet. 2002/03:SkU14, rskr. 2002/03:166
Ändring, SFS 2003:1088
Rubrik: Lag (2003:1088) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 11, 13 §§; nya 18, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 18 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:10, bet. 2003/04:SkU6, rskr. 2003/04:78
Ändring, SFS 2004:983
Rubrik: Lag (2004:983) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:12, bet.2004/05:SkU8, rskr. 2004/05:36
Ändring, SFS 2005:892
Rubrik: Lag (2005:892) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utändsk skatt
Omfattning: ändr. 3, 5, 14, 17 §§; nya 2 b, 14 a, 23 §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:17, bet. 2005/06:SkU7, rskr. 2005/06:46
Ändring, SFS 2007:1418
Rubrik: Lag (2007:1418) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90
Ändring, SFS 2008:1350
Rubrik: Lag (2008:1350) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: upph. 13, 17, 22 §§, rubr. närmast före 1, 14, 18, 23 §§; nuvarande 2 a, 3, 12, 23 §§ betecknas 1 kap. 2, 3, 7, 5 §§, nuvarande 1, 2, 2 b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§ betecknas 2 kap. 1, 2, 3, 7 , 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 §§, nuvarande 14, 15, 16 §§ betecknas 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, nuvarande 18, 19, 20, 21 §§ betecknas 4 kap. 1, 2, 3, 4 §§; ändr. de nya 1 kap. 2, 3, 5, 7 §§, de nya 2 kap. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 §§, de nya 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, de nya 4 kap. 1, 2, 3, 4 §§; nya 1 kap. 1, 4, 6 §§, 2 kap. 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20 §§, rubr. till nya 1 kap., 2 kap., 3 kap., 4 kap.
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:63, bet. 2008/09:SkU17, rskr. 2008/09:112
Ändring, SFS 2009:195
Rubrik: Lag (2009:195) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:77, bet. 2008/09:SkU20, rskr. 2008/09:184
Ändring, SFS 2009:540
Rubrik: Lag (2009:540) om ändring i lagen (2009:195) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 § i 2009:195
Förarbeten: Prop. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246
Ändring, SFS 2009:584
Rubrik: Lag (2009:584) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §
Ikraft: 2009-07-14
Förarbeten: Prop. 2008/09:136, bet. 2008/09:SkU36, rskr. 2008/09:270
Ändring, SFS 2011:72
Rubrik: Lag (2011:72) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 2 kap. 9, 10 §§, 3 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112
Ändring, SFS 2011:281
Rubrik: Lag (2011:281) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:1274
Rubrik: Lag (2011:1274) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: nya 2 kap. 1 a, 10 a, 10 b §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2011:1275
Rubrik: Lag (2011:1275) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 7, 9, 14, 15, 17 §§, 4 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2011:1276
Rubrik: Lag (2011:1276) om ändring i lagen (2011:1275) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 § i 2011:1275
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2017:1203
Rubrik: Lag (2017:1203) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2018:1753
Rubrik: Lag (2018:1753) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:296, bet. 2018/19:SkU4, rskr. 2018/19:28
Ändring, SFS 2019:1242
Rubrik: Lag (2019:1242) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:13, bet. 2019/20:SkU8, rskr. 2019/20:79, direktiv (EU) 2016/1164
Ändring, SFS 2020:863
Rubrik: Lag (2020:863) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2020-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:175, bet. 2020/21:SkU6, rskr. 2020/21:28
Ändring, SFS 2020:1073
Rubrik: Lag (2020:1073) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:26, bet. 2020/21:SkU10, rskr. 2020/21:78
Ändring, SFS 2020:1165
Rubrik: Lag (2020:1165) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:37, bet. 2020/21:SkU14, rskr. 2020/21:96
Ändring, SFS 2021:474
Rubrik: Lag (2021:474) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:111, bet. 2020/21:SkU23, rskr. 2020/21:328
Ändring, SFS 2021:1258
Rubrik: Lag (2021:1258) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §; nytt 5 kap.
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:26, bet. 2021/22:SkU11, rskr. 2021/22:101
Ändring, SFS 2022:1071
Rubrik: Lag (2022:1071) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: utgår genom 2022:1803
Förarbeten: Prop. 2021/22:228, bet. 2021/22:SkU29, rskr. 2021/22:373
Ändring, SFS 2022:1750
Rubrik: Lag (2022:1750) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45
Ändring, SFS 2022:1803
Rubrik: Lag (2022:1803) om ändring i lagen (2022:1071) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: utgår 2022:1071
Förarbeten: Prop. 2022/23:18, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51
Ändring, SFS 2022:1852
Rubrik: Lag (2022:1852) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2023-01-31
Förarbeten: Prop. 2022/23:11, bet. 2022/23:SkU6, rskr. 2022/23:106