Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:1283 · Visa fulltext
Lag (1986:1283) om suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och Könkämä älvar
Departement: Utrikesdepartementet UDR
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:38, LU 1986/87:9, rskr 1986/87:39
Ändring, SFS 1986:1390
Rubrik: Förordning (1986:1390) om ikraftträdande av lagen (1986:1283) om suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och Könkämä älvar
Omfattning: ikrafttr.
Ikraft: 1987-01-01