Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:982 · Visa fulltext
Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:210, LU 1985/86:3, rskr 1985/86:5
Ändring, SFS 2010:1237
Rubrik: Lag (2010:1237) om ändring i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7