Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:658 · Visa fulltext
Lag (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:136, LU 1984/85:35, rskr 1984/85:309
Ändring, SFS 1987:473
Rubrik: Lag (1987:473) om ändring i lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:122, JoU 1986/87:24, rskr 1986/87:299
Ändring, SFS 1987:812
Rubrik: Lag (1987:812) om ändring i lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:729
Rubrik: Lag (1988:729) om ändring i lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: LU 1987/88:37, rskr 1987/88:377
Ändring, SFS 1990:1484
Rubrik: Lag (1990:1484) om ändring i lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:27, 1990/91:BoU5, rskr 1990/91:65
Ändring, SFS 1991:734
Rubrik: Lag (1991:734) om ändring i lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:155, 1990/91:JoU26, rskr 1990/91:346
Ändring, SFS 1991:735
Rubrik: Lag (1991:735) om ändring i lagen (1990:1484) om ändring i lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället
Omfattning: ändr. 5 § i 1990:1484
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:155, 1990/91:JoU26, rskr 1990/91:346
Ändring, SFS 2000:247
Rubrik: Lag (2000:247) om ändring i lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället
Omfattning: ändr. 2, 3, 9 §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185