Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:12 · Visa fulltext
Lag (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1985-03-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:46, JuU 1984/85:12, rskr 1984/85:103
Ändring, SFS 1990:605
Rubrik: Lag (1990:605) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:81, 1989/90:SoU24, rskr 1989/90:313
Ändring, SFS 1996:796
Rubrik: Lag (1996:796) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281
Ändring, SFS 1999:50
Rubrik: Lag (1999:50) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 2013:1142
Rubrik: Lag (2013:1142) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130
Ändring, SFS 2019:356
Rubrik: Lag (2019:356) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239