Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:404 · Visa fulltext
Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:194, SkU 1983/84:49, rskr 1983/84:362
Ändring, SFS 1985:616
Rubrik: Lag (1985:616) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:217, SkU 1984/85:68, rskr 1984/85:410
Ändring, SFS 1986:479
Rubrik: Lag (1986:479) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:150 (bil. 1), SkU 1985/86:50, rskr 1985/86:360
Ändring, SFS 1987:163
Rubrik: Lag (1987:163) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1990:598
Rubrik: Lag (1990:598) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: upph. 15-20 §§, rubr. närmast före 15-18 §§; ändr. 1, 25, 27, 36 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:111, 1989/90:SkU31, rskr 1989/90:357
Ändring, SFS 1992:640
Rubrik: Lag (1992:640) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 34, 35, 40 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1993:671
Rubrik: Lag (1993:671) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:241, bet. 1992/93:SkU30, rskr. 1992/93:421
Ändring, SFS 1993:907
Rubrik: Lag (1993:907) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1994:809
Rubrik: Lag (1994:809) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:196, bet. 1993/94:LU32, rskr. 1993/94:422
Ändring, SFS 1994:1026
Rubrik: Lag (1994:1026) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1048
Rubrik: Lag (1994:1048) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 38, 39 §§, rubr. närmast före 38 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av 1994:1026
Ändring, SFS 1994:1916
Rubrik: Lag (1994:1916) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:53, bet. 1994/95:SkU13, rskr. 1994/95:150
Ändring, SFS 1996:838
Rubrik: Lag (1996:838) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:222, bet. 1995/96:FiU15, rskr. 1995/96:307
Ändring, SFS 1997:528
Rubrik: Lag (1997:528) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1998:1610
Rubrik: Lag (1998:1610) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 4, 7, 22, 33 §§; nya 32 a, 32 b, 44 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop 1998/99:15, bet. 1998/99:SkU5, rskr. 1998/99:67
Ändring, SFS 1999:303
Rubrik: Lag (1999:303) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 2000:203
Rubrik: Lag (2000:203) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181
Ändring, SFS 2000:246
Rubrik: Lag (2000:246) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Ändring, SFS 2001:345
Rubrik: Lag (2001:345) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 21, 25, 33, 38, 39 §§; nya 38 a, 38 b, 39 a, 39 b §§
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223
Ändring, SFS 2001:1222
Rubrik: Lag (2001:1222) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 22, 32 a §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:43, bet. 2001/02:SkU11, rskr. 2001/02:121
Ändring, SFS 2003:537
Rubrik: Lag (2003:537) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 38 a, 39 a §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2004:86
Rubrik: Lag (2004:86) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 39 a, 39 b §§; nya 38 c, 39 c §§
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:27, bet. 2003/04:LU10, rskr. 2003/04:135
Ändring, SFS 2004:777
Rubrik: Lag (2004:777) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 21, 22, 24 §§
Ikraft: 2004-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:165, bet. 2004/05:SkU2, rskr. 2004/05:19
Ändring, SFS 2004:1344
Rubrik: Lag (2004:1344) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 8, 14 §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:25, bet. 2004/05:SkU18, rskr. 2004/05:134
Ändring, SFS 2005:153
Rubrik: Lag (2005:153) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 9, 26, 31, 33, 35, 39, 39 a, 39 b, 39 c §§; nya 24 a, 37 a, 37 b §§, rubr. närmast före 24 a, 37 a §§
Ikraft: 2005-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:51, bet. 2004/05:SkU24, rskr. 2004/05:163
Ändring, SFS 2008:160
Rubrik: Lag (2008:160) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 37 b, 38, 39 §§
Ikraft: 2008-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148
Ändring, SFS 2008:992
Rubrik: Lag (2008:992) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 38 a, 39 a §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Ändring, SFS 2009:1232
Rubrik: Lag (2009:1232) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:9, bet. 2009/10:SkU10, rskr. 2009/10:75
Ändring, SFS 2010:774
Rubrik: Lag (2010:774) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:206, bet. 2009/10:SkU48, rskr. 2009/10:369
Ändring, SFS 2011:71
Rubrik: Lag (2011:71) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112
Ändring, SFS 2011:1249
Rubrik: Lag (2011:1249) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: nya 35 a, 40 a §§, rubr. närmast före 40 a §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ändring, SFS 2015:710
Rubrik: Lag (2015:710) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38, direktiv 2009/138/EG
Ändring, SFS 2018:791
Rubrik: Lag (2018:791) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 37 a, 37 b §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2019:784
Rubrik: Lag (2019:784) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:161, bet. 2019/20:SkU5, rskr. 2019/20:46
Ändring, SFS 2022:1851
Rubrik: Lag (2022:1851) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2023-01-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:11, bet. 2022/23:SkU6, rskr. 2022/23:106