Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:292 · Visa fulltext
Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:92, LU 1983/84:30, rskr 1983/84:259
Ändring, SFS 1985:220
Rubrik: Lag (1985:220) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:96, JuU 1984/85:22, rskr 1984/85:211
Ändring, SFS 1999:607
Rubrik: Lag (1999:607) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:87, bet. 1998/99:FiU28, rskr. 1998/99:227
Ändring, SFS 2002:354
Rubrik: Lag (2002:354) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:132, bet. 2001/02:LU30, rskr. 2001/02:237, EGTL200/2000 s35
CELEX-nr: 32000L0035
Ändring, SFS 2009:1088
Rubrik: Lag (2009:1088) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare
Omfattning: ny 6 §
Ikraft: 2009-12-27
Förarbeten: Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2013:57
Rubrik: Lag (2013:57) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare
Omfattning: ny 7 §
Ikraft: 2013-03-16
Förarbeten: Prop. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144, EUTL48/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0007
Ändring, SFS 2016:204
Rubrik: Lag (2016:204) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare
Omfattning: ändr. 1, 5 §§; nya 3 a, 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159