Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:182 · Visa fulltext
Lag (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1983-12-06
Förarbeten: Prop. 1982/83:81, SkU 1982/83:23, rskr 1982/83:152
Ändring, SFS 2011:1312
Rubrik: Lag (2011:1312) om ändring i lagen (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien
Omfattning: upph. 4 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29