Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:707 · Visa fulltext
Lag (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea
Departement: Finansdepartementet S3
Förarbeten: Prop. 1981/82:107, SkU 1981/82:49, rskr 1981/82:285
Ändring, SFS 1991:1884
Rubrik: Lag (1991:1884) om ändring i lagen (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea
Omfattning: upph. 4 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:45, 1991/92:SkU11, rskr 1991/92:102
Ändring, SFS 2011:1310
Rubrik: Lag (2011:1310) om ändring i lagen (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29