Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:775 · Visa fulltext
Lag (1981:775) om införande av utsökningsbalken
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1984:662
Rubrik: Lag (1984:662) om ändring i lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:128, LU 1983/84:36, rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 2001:380
Rubrik: Lag (2001:380) om ändring i lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2001-12-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223
Ändring, SFS 2006:700
Rubrik: Lag (2006:700) om ändring i lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 39 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356