Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:774 · Visa fulltext
Utsökningsbalk (1981:774)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1980/81:8, LU 1980/81:23, rskr 1980/81:350
Ändring, SFS 1981:1337
Rubrik: Lag (1981:1337) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:49, LU 1981/82:15, rskr 1981/82:87
Ändring, SFS 1983:165
Rubrik: Lag (1983:165) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 27 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:86, LU 1982/83:26, rskr 1982/83:154
Ändring, SFS 1983:924
Rubrik: Lag (1983:924) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 16 §; nya 13 kap 20 a §, 15 kap 24 a §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:33, LU 1983/84:9, rskr 1983/84:30
Ändring, SFS 1984:296
Rubrik: Lag (1984:296) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 5 §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:149, LU 1983/84:33, rskr 1983/84:326
Ändring, SFS 1984:653
Rubrik: Lag (1984:653) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 5 §, 8 kap 13 §, 13 kap 17 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:128, LU 1983/84:36, rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 1984:695
Rubrik: Lag (1984:695) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 25, 58 §§
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:137, BoU 1983/84:29, rskr 1983/84:378
Ändring, SFS 1985:983
Rubrik: Lag (1985:983) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 6 §
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:210, LU 1985/86:3, rskr 1985/86:5
Ändring, SFS 1987:372
Rubrik: Lag (1987:372) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §, 15 kap 6, 10 §§; ny 7 kap 8 a §
Ikraft: 1987-12-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:133, SfU 1986/87:22, rskr 1986/87:326
Ändring, SFS 1987:684
Rubrik: Lag (1987:684) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 15 §, 15 kap 18 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1987:755
Rubrik: Lag (1987:755) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:89, JuU 1986/87:31, rskr 1986/87:278
Ändring, SFS 1987:793
Rubrik: Lag (1987:793) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 19 §, 15 kap 1 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:140
Rubrik: Lag (1988:140) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §, 15 kap 2 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:59, LU 1987/88:15, rskr 1987/88:140
Ändring, SFS 1988:385
Rubrik: Lag (1988:385) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 15, 16, 24 §§, 4 kap 8, 27, 32 §§, 15 kap 7 §, 16 kap 1, 10 §§; ny 6 kap 10 a §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:152, LU 1987/88:34, rskr 1987/88:309
Ändring, SFS 1988:1454
Rubrik: Lag (1988:1454) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap 20 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:58, 1988/89:JuU7, rskr 1988/89:33
Ändring, SFS 1988:1470
Rubrik: Lag (1988:1470) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §, 15 kap 2 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:176, 1988/89:SoU6, rskr 1987/88:55
Ändring, SFS 1989:842
Rubrik: Lag (1989:842) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 30 §, 6 kap 2 §
Ikraft: 1989-12-08
Förarbeten: Prop. 1988/89:152, 1989/90:LU5, rskr 1989/90:22
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr. av 1989:842
Ändring, SFS 1990:115
Rubrik: Lag (1990:115) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 4 §
Ikraft: 1990-05-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:56, 1989/90:LU17, rskr 1989/90:135
Ändring, SFS 1990:669
Rubrik: Lag (1990:669) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 9, 14 §§; ny 15 kap 6 a §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:748
Rubrik: Lag (1990:748) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 11, 12 §§, 8 kap 4 §, rubr. närmast före 3 kap 11 §
Ikraft: 1991-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:85, 1989/90:JuU31, rskr 1989/90:311
Ändring, SFS 1990:1388
Rubrik: Lag (1990:1388) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap 25, 58 §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:47, 1990/91:SkU6, rskr 1990/91:80
Ändring, SFS 1990:1441
Rubrik: Lag (1990:1441) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. ikraftträdandebest. till 1990:669
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Ändring, SFS 1991:203
Rubrik: Lag (1991:203) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 30 §, 6 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1990/91:106, 1990/91:LU33, rskr 1990/91:241
Ändring, SFS 1991:362
Omfattning: ikrafttr. av 1990:748
Ändring, SFS 1991:848
Rubrik: Lag (1991:848) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 1, 5 §§, 4 kap 27 §, 13 kap 14 §, rubr. närmast före 4 kap 27 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:849
Rubrik: Lag (1991:849) om ändring i lagen (1990:748) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 12 § i 1990:748
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:877
Omfattning: ändr. av ikrafttr.best. till 1990:748
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:848
Ändring, SFS 1991:1730
Rubrik: Lag (1991:1730) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 6 a §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:24, 1991/92:LU13, rskr 1991/92:44
Ändring, SFS 1991:1989
Rubrik: Lag (1991:1989) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §, 15 kap 2 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:40, 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1992:636
Rubrik: Lag (1992:636) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 1, 15 §§, 17 kap 1, 3, 7 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1992:831
Rubrik: Lag (1992:831) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 10 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:83, 1991/92:LU28, rskr 1991/92:319
Ändring, SFS 1992:1182
Rubrik: Lag (1992:1182) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 14 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:96, bet. 1992/93:SkU9, rskr 1992/93:66
Ändring, SFS 1992:1183
Rubrik: Lag (1992:1183) om ändring i lagen (1992:636) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 15 § i 1992:636
Förarbeten: Prop. 1992/93:96, bet. 1992/93:SkU9, rskr 1992/93:66
Ändring, SFS 1992:1311
Omfattning: upph. 1991:203
Ändring, SFS 1993:516
Rubrik: Lag (1993:516) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 18 kap 3 §, ändr. 2 kap 19 §, 18 kap 1, 2, 4-16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 18 kap 2, 12, 16 a §§; ny 18 kap 16 a §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93:JuU34, rskr. 1992/93:373
Ändring, SFS 1993:893
Rubrik: Lag (1993:893) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 4 kap 36 §, rubr. närmast före 4 kap 36 §; ändr. 1 kap 6 §, 2 kap 3, 5, 30 §§, 4 kap 8, 10, 27 §§, 15 kap 7 §, 16 kap 1, 10 §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1993:1650
Rubrik: Lag (1993:1650) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 4 kap 3, 8 §§, 13 kap 6, 20 a §§, 15 kap 24 a §, 17 kap 7 §
Ikraft: 1994-02-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, 1993/94:LU13, rskr. 1993/94:113
Ändring, SFS 1994:421
Rubrik: Lag (1994:421) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:143, bet. 1993/94:JuU25, rskr. 1993/94:320
Ändring, SFS 1994:444
Rubrik: Lag (1994:444) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 27 §, 6 kap 2, 7 §§, 12 kap 5, 13, 56, 57, 58, 59, 60, 18 kap 6 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:191, 1993/94:197, bet. 1993/94:LU30, rskr. 1993/94:350
Ändring, SFS 1994:480
Rubrik: Lag (1994:480) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 8 kap 14 §; ändr. 10 kap 7, 10 §§, 12 kap 25 §, 13 kap 7 §, 16 kap 15 §§
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:151, bet. 1993/94:SkU31, rskr. 1993/94:335
Ändring, SFS 1994:1010
Rubrik: Lag (1994:1010) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 12 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1038
Rubrik: Lag (1994:1038) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. rubr. närmast före 18 kap 17 §; ändr. 3 kap 10, 11, 12 §§, 13 kap 14, 16 §§, rubr. till 18 kap
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av 1994:1010
Ändring, SFS 1994:1413
Rubrik: Lag (1994:1413) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 15 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Ändring, SFS 1994:1964
Rubrik: Lag (1994:1964) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 5 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:145
Ändring, SFS 1994:1983
Rubrik: Lag (1994:1983) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 4 §, 18 kap 5 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:636
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:92, bet. 1994/95:SkU12, rskr. 1994/95:156
Ändring, SFS 1995:298
Rubrik: Lag (1995:298) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 15 kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 3 §, 3 kap 4, 22, 23 §§, 4 kap 8, 9, 10, 11, 33 §§, 7 kap, 13 kap 1 §, 16 kap 5 §, 17 kap 3, 6, 7, 8 §§, 18 kap 7, 12, 16 §§; nya 4 kap 1 a, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 g, 13 a, 36 §§, 13 kap 14 a §, 16 kap 12 a §, rubr. närmast före 4 kap 36 §
Ikraft: 1996-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172
Ändring, SFS 1995:1398
Rubrik: Lag (1995:1398) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 2, 7 §§, 12 kap 5 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 1996:130
Rubrik: Lag (1996:130) om ändring i lagen (1995:298) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 7, 8 §§, 5 p övergångsbest. till 1995:298
Förarbeten: Bet. 1995/96:LU29, rskr. 1995/96:166
Ändring, SFS 1996:248
Rubrik: Lag (1996:248) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 18 kap 8, 11, 18 §§; ändr. 18 kap 1, 16 a §§
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1996:1027
Rubrik: Lag (1996:1027) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:211, bet. 1996/97:JuU2, rskr. 1996/97:18
Ändring, SFS 1996:1032
Rubrik: Lag (1996:1032) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:208, bet. 1996/97:SfU3, rskr. 1996/97:21
Ändring, SFS 1996:1438
Rubrik: Lag (1996:1438) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 15, 16, 24 §§, 4 kap 8, 27, 32 §§, 16 kap 1, 10 §§, 18 kap 1 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr.4, bet. 1996/97:JuU1, rskr. 1996/97:96
Ändring, SFS 1997:490
Rubrik: Lag (1997:490) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 15 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1998:1484
Rubrik: Lag (1998:1484) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 30 §, 6 kap 2 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14
Ändring, SFS 1999:118
Rubrik: Lag (1999:118) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 24 §, 3 kap 15, 16, 17, 18 §§, 18 kap 5 §
Ikraft: 1999-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 1999:398
Rubrik: Lag (1999:398) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 10 a §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2000:1286
Rubrik: Lag (2000:1286) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 10 a §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2001:377
Rubrik: Lag (2001:377) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 8, 9 §§, 10 kap 1 §
Ikraft: 2001-12-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223
Ändring, SFS 2003:114
Rubrik: Lag (2003:114) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 30 §, 6 kap 2 §
Ikraft: 2003-05-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:40, bet. 2002/03:NU6, rskr. 2002/03:133
Ändring, SFS 2003:258
Rubrik: Lag (2003:258) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 2, 7 §§, 12 kap 5 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:57, bet. 2002/03:LU15, rskr. 2002/03:170
Ändring, SFS 2003:531
Rubrik: Lag (2003:531) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 8 kap 13 §; ändr. 6 kap 5 §, 8 kap 15 §, 13 kap 17 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17,rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:676
Rubrik: Lag (2003:676) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 30 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:84
Rubrik: Lag (2004:84) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 30 §, 11 kap 2 §, 14 kap 3, 6 §§; nya 11 kap 2 a, 3 a §§
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:27, bet. 2003/04:LU10, rskr. 2003/04:135
Ändring, SFS 2004:429
Rubrik: Lag (2004:429) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2004:448
Rubrik: Lag (2004:448) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap 27, 58 §§, 13 kap 6 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:108, bet. 2003/04:LU27, rskr. 2003/04:248
Ändring, SFS 2004:479
Rubrik: Lag (2004:479) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 6, 14, 23 §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:96, bet. 2003/04:SfU14, rskr. 2003/04:250
Ändring, SFS 2004:798
Rubrik: Lag (2004:798) om ändring i lagen (2004:479) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 23 § i 2004:479
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:1201
Rubrik: Lag (2004:1201) om ändring i lagen (2004:84) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 30 §, ikrafttr.best. till 2004:84
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:18, bet. 2004/05:MJU5, rskr. 2004/05:43
Ändring, SFS 2004:1202
Rubrik: Lag (2004:1202) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 30 §, 6 kap 2 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:18, bet. 2004/05:MJU5, rskr. 2004/05:43
Ändring, SFS 2005:108
Rubrik: Lag (2005:108) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 6 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2005:689
Rubrik: Lag (2005:689) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap 16 a §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2006:672
Rubrik: Lag (2006:672) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 2 kap 3, 4 §§, 4 kap 8, 32 §§, 16 kap 10 §, 18 kap 4 §, rubr. närmast före 4 kap 32 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 15, 16, 24, 25, 26, 30 §§, 3 kap 1, 6 §§, 4 kap 27 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:277
Rubrik: Lag (2007:277) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 4 kap 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 g, 13 a §§; ändr. 2 kap 27 §, 4 kap 9, 9 a, 9 b, 10, 33, 36 §§, 10 kap 16 §, 12 kap 35 §, 17 kap 1, 2, 3, 5 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:34, bet. 2006/07:CU15, rskr. 2006/07:128
Ändring, SFS 2007:331
Rubrik: Lag (2007:331) om ändring i lagen (2007:277) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 36 § i 2007:277
Förarbeten: Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:689) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 2005:689
Ändring, SFS 2008:216
Rubrik: Lag (2008:216) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 4, 13 §§
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:116, bet. 2007/08:SkU30, rskr. 2007/08:165
Ändring, SFS 2008:542
Rubrik: Lag (2008:542) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 2, 7 §§, 12 kap 5 §
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223
Ändring, SFS 2008:588
Rubrik: Lag (2008:588) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 14 §§, rubr. närmast före 3 kap 14 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237
Ändring, SFS 2008:881
Rubrik: Lag (2008:881) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §, rubr. närmast före 3 kap 11 §; ny 3 kap 12 a §
Ikraft: 2008-12-12
Förarbeten: Prop. 2007/08:158, bet. 2008/09:CU4, rskr. 2008/09:3
Ändring, SFS 2008:991
Rubrik: Lag (2008:991) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 25, 26 §§, 6 kap 5 §; ny 8 kap 13 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Ändring, SFS 2010:1229
Rubrik: Lag (2010:1229) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 17, 23 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1848
Rubrik: Lag (2010:1848) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 10 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80
Ändring, SFS 2010:1937
Rubrik: Lag (2010:1937) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 2 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:862
Rubrik: Lag (2011:862) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 13 §§, rubr. närmast före 3 kap. 13 §
Ikraft: 2011-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:128, bet. 2010/11:JuU23, rskr. 2010/11:300, EUTL136/2008 s3
CELEX-nr: 32008L0052
Ändring, SFS 2011:1201
Rubrik: Lag (2011:1201) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 30 §, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:155, bet. 2011/12:NU6, rskr. 2011/12:46
Ändring, SFS 2014:151
Rubrik: Lag (2014:151) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 2, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2014-10-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:43, bet. 2013/14:CU16, rskr. 2013/14:167
Ändring, SFS 2015:683
Rubrik: Lag (2015:683) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 7, 19 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:136, bet. 2015/16:CU7, rskr. 2015/16:29
Ändring, SFS 2015:756
Rubrik: Lag (2015:756) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 17 §
Ikraft: 2016-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:145, bet. 2015/16:SfU7, rskr. 2015/16:40
Ändring, SFS 2015:861
Rubrik: Lag (2015:861) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 2 a §
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28
Ändring, SFS 2015:870
Rubrik: Förordning (2015:870) om ikraftträdande av lagen (2015:861) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 2015:861
Ändring, SFS 2016:44
Rubrik: Lag (2016:44) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 30 §, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2016:131
Rubrik: Lag (2016:131) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 30 §
Ikraft: 2016-03-15
Förarbeten: Bet. 2015/16:CU22, rskr. 2015/16:157
Ändring, SFS 2016:254
Rubrik: Lag (2016:254) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 a §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2017:467
Rubrik: Lag (2017:467) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap. 3, 8 §§, rubr. rubriken närmast efter 16 kap. 9 § sätts närmast före 16 kap. 11 §; nya 16 kap. 10, 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§, 18 kap. 11 §, rubr. närmast före 16 kap. 10 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:159, bet. 2016/17:CU13, rskr. 2016/17:275
Ändring, SFS 2018:1989
Rubrik: Lag (2018:1989) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 15 §§
Ikraft: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:257, bet. 2018/19:JuU6, rskr. 2018/19:41
Ändring, SFS 2019:841
Rubrik: Lag (2019:841) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 27 §, 10 kap. 16 §, 12 kap. 35 §, 17 kap. 5 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:920
Rubrik: Lag (2020:920) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30
Ändring, SFS 2020:1175
Rubrik: Lag (2020:1175) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 30 §, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:27, bet. 2020/21:MJU4, rskr. 2020/21:84
Ändring, SFS 2021:80
Rubrik: Lag (2021:80) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 14 §, rubr. närmast före 3 kap. 14 §
Ikraft: 2021-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:51, bet. 2020/21:NU10, rskr. 2020/21:170
Ändring, SFS 2021:790
Rubrik: Lag (2021:790) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2 §§, 7 kap. 5, 10, 11 §§
Ikraft: 2021-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:161, bet. 2020/21:CU21, rskr. 2020/21:405
Ändring, SFS 2022:753
Rubrik: Lag (2022:753) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 §, 5 kap. 7 §, 7 kap. 14 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:198, bet. 2021/22:CU20, rskr. 2021/22:326
Ändring, SFS 2022:799
Rubrik: Lag (2022:799) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 10, 11, 12 §§, 4 kap. 9, 14, 15 §§; ny 6 kap. 12 a §, rubr. närmast 6 kap. 12 a §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:197, bet. 2021/22:CU23, rskr. 2021/22:328
Ändring, SFS 2022:1320
Rubrik: Lag (2022:1320) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 20 §§; ny 2 kap. 3 §
Ikraft: 2022-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:206, bet. 2021/22:CU30, rskr. 2021/22:447