Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:1310 · Visa fulltext
Lag (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Förarbeten: Prop. 1981/82:34, JuU 1981/82:17, rskr 1981/82:103
Ändring, SFS 2004:810
Rubrik: Lag (2004:810) om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionsärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2019:264
Rubrik: Lag (2019:264) om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019-06-11
Förarbeten: Prop. 2018/19:71, bet. 2018/19:JuU21, rskr. 2018/19:206
Ändring, SFS 2019:858
Rubrik: Lag (2019:858) om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48