Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:1064 · Visa fulltext
Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Förarbeten: Prop. 1980/81:114, JuU 1981/82:7, rskr 1981/82:34
Ändring, SFS 2001:180
Rubrik: Lag (2001:180) om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll vid domstolsförhandlingar
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§; nya rubr. närmast före 1, 2, 3, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:32, bet. 2000/01:JuU16, rskr. 2000/01:185
Ändring, SFS 2012:325
Rubrik: Lag (2012:325) om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 1 §; ny rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:63, bet. 2011/12:JuU24, rskr. 2011/12:234
Ändring, SFS 2014:645
Rubrik: Lag (2014:645) om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol
Omfattning: ändr. 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2019:301
Rubrik: Lag (2019:301) om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227