Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:1097 · Visa fulltext
Lag (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Förarbeten: Prop. 1980/81:58, NU 1980/81:21, rskr 1980/81:110
Ändring, SFS 1985:1088
Rubrik: Lag (1985:1088) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:25, NU 1985/86:9, rskr 1985/86:97
Ändring, SFS 1987:1225
Rubrik: Lag (1987:1225) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 1, 5, 13 §§
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:25, NU 1987/88:12; rskr 1987/88:112
Ändring, SFS 1987:1258
Rubrik: Lag (1987:1258) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:10, AU 1987/88:10, rskr 1987/88:103
Ändring, SFS 1989:1094
Rubrik: Lag (1989:1094) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: nya 3 a-3 c, 38, 39 §§, rubr. närmast före 3 a, 38 §§
Ikraft: 1990-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:43, 1989/90:NU15, rskr 1989/90:103
Ändring, SFS 1990:1313
Rubrik: Lag (1990:1313) om ändring i lagen (1989:1094) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1989:1094
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:40, 1990/91:NU16, rskr 1990/91:85
Ändring, SFS 1992:864
Rubrik: Lag (1992:864) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:125 (bil.10), 1991/92:NU29, rskr 1991/92:286
Ändring, SFS 1994:2006
Rubrik: Lag (1994:2006) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: upph. 3 b, 3 c; ändr. 3 a §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95:NU12, rskr. 1994/95:164
Ändring, SFS 1996:757
Rubrik: Lag (1996:757) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ny 26 a §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:173, bet. 1995/96:NU23, rskr. 1995/96:285, EGTL168/95 s7
CELEX-nr: 395L0026
Ändring, SFS 1998:310
Rubrik: Lag (1998:310) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 1, 5, 18, 38, 39 §§
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:129, bet. 1997/98:FiU23, rskr. 1997/98:216
Ändring, SFS 2004:428
Rubrik: Lag (2004:428) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2005:114
Rubrik: Lag (2005:114) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2006:1373
Rubrik: Lag (2006:1373) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10
Ändring, SFS 2014:971
Rubrik: Lag (2014:971) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s1
CELEX-nr: 32013R0575
Ändring, SFS 2021:484
Rubrik: Lag (2021:484) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326