Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:1097 · Visa fulltext
Lag (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Departement: Näringsdepartementet RSN
Förarbeten: Prop. 1980/81:58, NU 1980/81:21, rskr 1980/81:110
Ändring, SFS 1985:1088
Rubrik: Lag (1985:1088) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:25, NU 1985/86:9, rskr 1985/86:97
Ändring, SFS 1987:1225
Rubrik: Lag (1987:1225) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 1, 5, 13 §§
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:25, NU 1987/88:12; rskr 1987/88:112
Ändring, SFS 1987:1258
Rubrik: Lag (1987:1258) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:10, AU 1987/88:10, rskr 1987/88:103
Ändring, SFS 1989:1094
Rubrik: Lag (1989:1094) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: nya 3 a-3 c, 38, 39 §§, rubr. närmast före 3 a, 38 §§
Ikraft: 1990-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:43, 1989/90:NU15, rskr 1989/90:103
Ändring, SFS 1990:1313
Rubrik: Lag (1990:1313) om ändring i lagen (1989:1094) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1989:1094
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:40, 1990/91:NU16, rskr 1990/91:85
Ändring, SFS 1992:864
Rubrik: Lag (1992:864) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:125 (bil.10), 1991/92:NU29, rskr 1991/92:286
Ändring, SFS 1994:2006
Rubrik: Lag (1994:2006) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: upph. 3 b, 3 c; ändr. 3 a §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95:NU12, rskr. 1994/95:164
Ändring, SFS 1996:757
Rubrik: Lag (1996:757) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ny 26 a §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:173, bet. 1995/96:NU23, rskr. 1995/96:285, EGTL168/95 s7
CELEX-nr: 395L0026
Ändring, SFS 1998:310
Rubrik: Lag (1998:310) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 1, 5, 18, 38, 39 §§
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:129, bet. 1997/98:FiU23, rskr. 1997/98:216
Ändring, SFS 2004:428
Rubrik: Lag (2004:428) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2005:114
Rubrik: Lag (2005:114) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2006:1373
Rubrik: Lag (2006:1373) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10
Ändring, SFS 2014:971
Rubrik: Lag (2014:971) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s1
CELEX-nr: 32013R0575
Ändring, SFS 2021:484
Rubrik: Lag (2021:484) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326