Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:357 · Visa fulltext
Lag (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: Prop. 1978/79:169, NU 1978/79:46, rskr 1978/79:405
Ändring, SFS 1980:253
Rubrik: Lag (1980:253) om ändring i lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
Omfattning: upph. 9 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1995:1704
Rubrik: Lag (1995:1704) om ändring i lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 2014:585
Rubrik: Lag (2014:585) om ändring i lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262