Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:302 · Visa fulltext
Passlag (1978:302)
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: Prop. 1977/78:156, JuU 1977/78:39, rskr 1977/78:316
Ändring, SFS 1979:663
Rubrik: Förordning (1979:663) om ikraftträdande av passlagen (1978:302)
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1979:695
Rubrik: Lag (1979:695) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 19 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:212, JuU 1978/79:38, rskr 1978/79:408
Ändring, SFS 1979:709
Rubrik: Förordning (1979:709) om ikraftträdande av lagen (1979:695) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ikrafttr. av 1979:695
Ändring, SFS 1980:380
Rubrik: Lag (1980:380) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:96, AU 1979/80:27, rskr 1979/80:378
Ändring, SFS 1981:221
Rubrik: Lag (1981:221) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 19, 28, 29 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:76, JuU 1980/81:25, rskr 1980/81:211
Ändring, SFS 1981:1304
Rubrik: Lag (1981:1304) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:201, JuU 1981/82:13, rskr 1981/82:54
Ändring, SFS 1981:1308
Rubrik: Lag (1981:1308) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 2, 5, 28, 31, 32 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:16, JuU 1981/82:20, rskr 1981/82:106
Ändring, SFS 1983:246
Rubrik: Lag (1983:246) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ny 34 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:85, JuU 1982/83:26, rskr 1982/83:241
Ändring, SFS 1985:931
Rubrik: Lag (1985:931) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 2, 8, 27 §§
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:215, JuU 1985/86:1, rskr 1985/86:17
Ändring, SFS 1986:243
Rubrik: Lag (1986:243) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 22, 28 §§
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:107, SoU 1985/86:19, rskr 1985/86:224
Ändring, SFS 1986:1177
Rubrik: Lag (1986:1177) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:698
Rubrik: Lag (1987:698) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1990:604
Rubrik: Lag (1990:604) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 20, 22, 24, 28, 34 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:81, 1989/90:SoU24, rskr 1989/90:313
Ändring, SFS 1990:1015
Rubrik: Lag (1990:1015) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 21, 23 §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:154, 1990/91:JuU2, rskr 1990/91:14
Ändring, SFS 1991:1963
Rubrik: Lag (1991:1963) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 20, 22, 24, 28, 29, 34 §§
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:59, 1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83
Ändring, SFS 1993:204
Rubrik: Lag (1993:204) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:4, bet. 1992/93:JuU19, rskr. 1992/93:223
Ändring, SFS 1994:2067
Rubrik: Lag (1994:2067) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 1995:1703
Rubrik: Lag (1995:1703) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 27, 28 §§
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1997:727
Rubrik: Lag (1997:727) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:156, bet. 1997/98:SoU5, rskr. 1997/98:6
Ändring, SFS 2000:346
Rubrik: Lag (2000:346) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2001-03-25
Förarbeten: Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215
Ändring, SFS 2001:59
Rubrik: Lag (2001:59) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
Ändring, SFS 2001:80
Rubrik: Förordning (2001:80) om ikraftträdande av lagen (2000:346) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ikrafttr. av 2000:346
Ändring, SFS 2002:144
Omfattning: ikrafttr. av 2001:59
Ändring, SFS 2005:655
Rubrik: Lag (2005:655) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 7, 12, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 §§; nya 5 a, 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2005-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:119, bet. 2004/05:JuU27, rskr. 2004/05:290
Ändring, SFS 2005:974
Rubrik: Lag (2005:974) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 21, 23 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ändring, SFS 2006:434
Rubrik: Lag (2006:434) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 11, 12, §§; ny 11 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:144, bet. 2005/06:JuU37, rskr. 2005/06:273
Ändring, SFS 2008:382
Rubrik: Lag (2008:382) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:66, bet. 2007/08:JuU17, rskr. 2007/08:170
Ändring, SFS 2009:387
Rubrik: Lag (2009:387) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 5 a, 6, 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2009-06-28
Förarbeten: Prop. 2008/09:132, bet. 2008/09:JuU25, rskr. 2008/09:230
Ändring, SFS 2010:513
Rubrik: Lag (2010:513) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Ändring, SFS 2010:618
Rubrik: Lag (2010:618) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: upph. 29 §; ändr. 28 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2014:584
Rubrik: Lag (2014:584) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 2, 5 a §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:336
Rubrik: Lag (2015:336) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 5, 5 a §§
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:69, bet. 2014/15:JuU24, rskr. 2014/15:196
Ändring, SFS 2015:486
Rubrik: Lag (2015:486) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:116, bet. 2014/15:JuU22, rskr. 2014/15:259
Ändring, SFS 2016:135
Rubrik: Lag (2016:135) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 3, 13, 14 §§; nya 7 a, 12 a §§
Ikraft: 2016-04-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:81, bet. 2015/16:JuU25, rskr. 2015/16:158
Ändring, SFS 2018:31
Rubrik: Lag (2018:31) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:35, bet. 2017/18:JuU7, rskr. 2017/18:144
Ändring, SFS 2020:351
Rubrik: Lag (2020:351) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: nuvarande 7 a § betecknas 7 b §; ändr. den nya 7 b, 8, 12, 18 §§; ny 7 a §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:131, bet. 2019/20:JuU23, rskr. 2019/20:272
Ändring, SFS 2021:414
Rubrik: Lag (2021:414) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2021-08-02
Förarbeten: Prop. 2020/21:120, bet. 2020/21:SfU23, rskr. 2020/21:298