Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:268 · Visa fulltext
Ransoneringslag (1978:268)
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: Prop. 1977/78:75, FöU 1977/78:13, rskr 1977/78:214
Ändring, SFS 1980:248
Rubrik: Lag (1980:248) om ändring i ransoneringslagen (1978:268)
Omfattning: ändr. 55 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1984:426
Rubrik: Lag (1984:426) om ändring i ransoneringslagen (1978:268)
Omfattning: ändr. 51 §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:142, JuU 1983/84:28, rskr 1983/84:341
Ändring, SFS 1994:1638
Rubrik: Lag (1994:1638) om ändring i ransoneringslagen (1978:268)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 1995:44
Rubrik: Lag (1995:44) om ändring i ransoneringslagen (1978:268)
Omfattning: ändr. 52, 53 §§
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 2005:297
Rubrik: Lag (2005:297) om ändring i ransoneringslagen (1978:268)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2009:424
Rubrik: Lag (2009:424) om ändring i ransoneringslagen (1978:268)
Omfattning: ändr. 55 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:789
Rubrik: Lag (2009:789) om ändring i ransoneringslagen (1978:268)
Omfattning: ändr. 53 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2014:683
Rubrik: Lag (2014:683) om ändring i ransoneringslagen (1978:268)
Omfattning: ändr. 15, 35 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262