Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:654 · Visa fulltext
Lag (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1978-01-01 , överg.best.
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1983:1039
Rubrik: Lag (1983:1039) om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:7, KU 1983/84:3, rskr 1983/84:27
Ändring, SFS 1990:1413
Rubrik: Lag (1990:1413) om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1991-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:11, 1990/91:JuU8, rskr 1990/91:90
Ändring, SFS 1995:42
Rubrik: Lag (1995:42) om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165