Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:997 · Visa fulltext
Lag (1976:997) om vattenförbund
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 1977-01-01
Förarbeten: Prop. 1975/76:215, JoU 1976/77:9, rskr 1976/77:47
Ändring, SFS 1983:663
Rubrik: Lag (1983:663) om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund
Omfattning: upph. 18 §; ändr. 1, 3, 11-13, 15, 16, 22, 24, 25, 34 §§
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Ändring, SFS 1988:1315
Rubrik: Lag (1988:1315) om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1995:39
Rubrik: Lag (1995:39) om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund
Omfattning: ändr. 11, 31 §§
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1998:867
Rubrik: Lag (1998:867) om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund
Omfattning: ändr. 3, 12, 25, 27, 29, 33, 34 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2010:927
Rubrik: Lag (2010:927) om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund
Omfattning: ändr. 12, 25, 27, 29, 33, 34 §§
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2011:609
Rubrik: Lag (2011:609) om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund
Omfattning: ändr. 22, 23, 25, 26, 36 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257
Ändring, SFS 2018:1661
Rubrik: Lag (2018:1661) om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14