Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:635 · Visa fulltext
Räntelag (1975:635)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
Ändring, SFS 1984:291
Rubrik: Lag (1984:291) om ändring i räntelagen (1975:635)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:138, LU 1983/84:32, rskr 1983/84:294
Ändring, SFS 1987:327
Rubrik: Lag (1987:327) om ändring i räntelagen (1975:635)
Omfattning: ändr. 1, 4 §§; ny 8 §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:72, LU 1986/87:23, rskr 1986/87:270
Ändring, SFS 1990:933
Rubrik: Lag (1990:933) om ändring i räntelagen (1975:635)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:76, 1989/90:LU34, rskr 1989/90:299
Ändring, SFS 1991:858
Rubrik: Lag (1991:858) om ändring i räntelagen (1975:635)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:858
Ändring, SFS 2000:183
Rubrik: Lag (2000:183) om ändring i räntelagen (1975:635)
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182
Ändring, SFS 2002:352
Rubrik: Lag (2002:352) om ändring i räntelagen (1975:635)
Omfattning: ändr. 4, 5, 6 §§; ny 9 §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:132, bet. 2001/02:LU30, rskr. 2001/02:237, EGTL200/2000 s35
CELEX-nr: 32000L0035
Ändring, SFS 2013:55
Rubrik: Lag (2013:55) om ändring i räntelagen (1975:635)
Omfattning: ändr. 1, 6, 8 §§; nya 2 a, 2 b, 2 c, 4 a §§
Ikraft: 2013-03-16 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144, EUTL48/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0007