Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:768 · Visa fulltext
Ordenskungörelse (1974:768)
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: Prop. 1973:91, KU 1973:27, rskr 1973:266
Ändring, SFS 1995:497
Rubrik: Förordning (1995:497) om ändring i ordenskungörelsen (1974:768)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:1025
Rubrik: Förordning (1995:1025) om ändring i ordenskungörelsen (1974:768)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 §§; omtryck
Ikraft: 1995-08-01