Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:204 · Visa fulltext
Lag (1974:204) om ikraftträdande av vissa lagar på kriminalvårdens område
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: Prop. 1974:20, JuU 1974:2, rskr 1974:99