Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:943 · Visa fulltext
Lag (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1973:158, LU 1973:42, rskr 1973:364
Ändring, SFS 1975:633
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2001:396
Rubrik: Lag (2001:396) om ändring i lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader
Omfattning: ny 12 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217
Ändring, SFS 2008:447
Rubrik: Lag (2008:447) om ändring i lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218, EUTL338/2003 s1
CELEX-nr: 32003R2201
Ändring, SFS 2022:952
Rubrik: Lag (2022:952) om ändring i lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378