Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:943 · Visa fulltext
Lag (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1973:158, LU 1973:42, rskr 1973:364
Ändring, SFS 1975:633
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2001:396
Rubrik: Lag (2001:396) om ändring i lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader
Omfattning: ny 12 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217
Ändring, SFS 2008:447
Rubrik: Lag (2008:447) om ändring i lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218, EUTL338/2003 s1
CELEX-nr: 32003R2201
Ändring, SFS 2022:952
Rubrik: Lag (2022:952) om ändring i lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378