Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:282 · Visa fulltext
Sjömanslag (1973:282)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten: Prop. 1973:40, InU 1973:16, rskr 1973:164
Ändring, SFS 1975:739
Omfattning: ändr. 15, 58-60, 64, 72 §§
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1975:1338
Omfattning: ändr. 45 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:13, InU 1975/76:26, rskr 1975/76:120
Ändring, SFS 1976:591
Rubrik: Lag (1976:591) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 29, 59 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 1), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1982:199
Rubrik: Lag (1982:199) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 45, 58, 59 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:100 (bil. 9 p. 4), TU 1981/82:21, rskr 1981/82:177
Ändring, SFS 1982:342
Rubrik: Lag (1982:342) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 19, 20, 26, 62 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:138, TU 1981/82:33, rskr 1981/82:336
Ändring, SFS 1983:932
Rubrik: Lag (1983:932) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:1, TU 1983/84:3, rskr 1983/84:22
Ändring, SFS 1984:830
Rubrik: Förordning (1984:830) om ikraftträdande av lagen (1983:932) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ikrafttr. av 1983:932
Ikraft: 1985-01-01
Ändring, SFS 1988:52
Rubrik: Lag (1988:52) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:3, TU 1987/88:4, rskr 1987/88:42
Ändring, SFS 1989:295
Rubrik: Lag (1989:295) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:123, 1988/89:SoU25, rskr 1988/89:227
Ändring, SFS 1989:992
Rubrik: Lag (1989:992) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 59, 71 §§
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:22, 1989/90:TU8, rskr 1989/90:63
Ändring, SFS 1992:797
Rubrik: Lag (1992:797) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:128, 1991/92:LU36, rskr 1991/92:294
Ändring, SFS 1992:973
Omfattning: ikrafttr. av 1992:797
Ändring, SFS 1994:1019
Rubrik: Lag (1994:1019) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 1, 18, 52 §§
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av 1994:1019
Ändring, SFS 1998:360
Rubrik: Lag (1998:360) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:102, bet. 1997/98:LU24, rskr. 1997/98:231
Ändring, SFS 1998:1322
Omfattning: ikrafttr. av 1998:360
Ändring, SFS 2000:849
Rubrik: Lag (2000:849) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 45 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:119, bet. 2000/01:TU4, rskr. 2000/01:14
Ändring, SFS 2000:852
Rubrik: Lag (2000:852) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 62, 63, 64, 65, 66 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:116, bet. 2000/01:TU2, rskr. 2000/01:12
Ändring, SFS 2002:457
Rubrik: Lag (2002:457) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 2002-06-30
Förarbeten: Prop. 2001/02:108, bet. 2001/02:TU12, rskr. 2001/02:279, EGTL167/1999 s33
CELEX-nr: 31999L0063
Ändring, SFS 2002:465
Rubrik: Lag (2002:465) om ändring i sjölagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:146, bet. 2001/02:LU25, rskr. 2001/02:278
Ändring, SFS 2003:369
Rubrik: Lag (2003:369) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 9, 10, 11, 30, 32, 58 §§; ny 11 a §
Ikraft: 2003-07-21
Förarbeten: Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191
Ändring, SFS 2004:172
Rubrik: Lag (2004:172) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2004:427
Rubrik: Lag (2004:427) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 56 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2006:77
Rubrik: Lag (2006:77) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:48, bet. 2005/06:LU16, rskr. 2005/06:158
Ändring, SFS 2007:441
Rubrik: Lag (2007:441) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:106, bet. 2006/07:CU26, rskr. 2006/07:160
Ändring, SFS 2008:1360
Rubrik: Lag (2008:1360) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 15, 28, 45 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2010:341
Rubrik: Lag (2010:341) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 34, 35 §§
Ikraft: 2011-02-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:161, bet. 2009/10:TU17, rskr. 2009/10:253
Ändring, SFS 2010:1555
Rubrik: Lag (2010:1555) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 59 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2012:93
Rubrik: Lag (2012:93) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 3, 38, 39, 43, 44, 58 §§; nya 37 a, 38 a, 61 a §§, rubr. närmast före 61 a §
Ikraft: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6, rskr. 2011/12:133, EUTL124/2009 s30
CELEX-nr: 32009L0013
Ändring, SFS 2014:717
Rubrik: Lag (2014:717) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 26, 54 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:919
Rubrik: Lag (2014:919) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2015-01-10
Förarbeten: Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380
Ändring, SFS 2016:543
Rubrik: Lag (2016:543) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 69 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234
Ändring, SFS 2020:392
Rubrik: Lag (2020:392) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ny 13 a §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:85, bet. 2019/20:TU16, rskr. 2019/20:280
Ändring, SFS 2020:1030
Rubrik: Lag (2020:1030) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ändr. 56 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60
Ändring, SFS 2021:362
Rubrik: Förordning (2021:362) om ikraftträdande av lagen (2020:392) om ändring i sjömanslagen (1973:282)
Omfattning: ikrafttr. av 2020:392