Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:1149 · Visa fulltext
Anläggningslag (1973:1149)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1974-07-01
Förarbeten: Prop. 1973:160, CU 1973:33, rskr 1973:389
Ändring, SFS 1974:822
Omfattning: ändr. 7, 9, 18, 19, 23, 30, 31 §§
Förarbeten: Prop. 1974:150, CU 1974:36, rskr 1974:372
Ändring, SFS 1975:662
Omfattning: ändr. 32 §
Förarbeten: Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
Ändring, SFS 1976:843
Rubrik: Lag (1976:843) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:149, CU 1976/77:1, rskr 1976/77:19
Ändring, SFS 1977:364
Rubrik: Lag (1977:364) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 32 §; ny 27 a §
Förarbeten: Prop. 1976/77:114, CU 1976/77:36, rskr 1976/77:321
Ändring, SFS 1980:266
Rubrik: Lag (1980:266) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 18, 29 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:100 bil. 9, TU 1979/80:9, rskr 1979/80:222
Ändring, SFS 1981:380
Rubrik: Lag (1981:380) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 18, 29 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:100 bil. 9, TU 1980/81:26, rskr 1980/81:227
Ändring, SFS 1985:1042
Rubrik: Lag (1985:1042) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:37, BoU 1985/86:7, rskr 1985/86:63
Ändring, SFS 1987:126
Rubrik: Lag (1987:126) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 6, 9, 10, 18, 21, 23 §§; ny 6 a §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1989:726
Rubrik: Lag (1989:726) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1974:822, 7, 18, 19, 22, 35 §§
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:77, 1988/89:BoU11, rskr 1988/89:255
Ändring, SFS 1991:1701
Rubrik: Lag (1991:1701) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 23, 30, 35 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1148
Rubrik: Lag (1992:1148) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 13, 18, 19, 21, 33 §; nya 13 a, 13 b, 13 c, 32 a §§; omtryck
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:127, bet. 1992/93:BoU1, rskr 1992/93:36
Ändring, SFS 1995:1405
Rubrik: Lag (1995:1405) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 4, 9, 13 a, 13 c, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32 a, 33, 34, 43 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 1996:3
Rubrik: Lag (1996:3) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 18, 29 §§
Ikraft: 1996-02-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:2, bet. 1995/96:TU8, rskr. 1995/96:127
Ändring, SFS 1997:341
Rubrik: Lag (1997:341) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:75, 1996/97:JoU15, rskr. 1996/97:239
Ändring, SFS 1997:616
Rubrik: Lag (1997:616) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 30, 33, 35, 45, 49, 53, 54 §§; nya 24 a, 33 a, 42 a, 48 a, 50 a, 56, 57 §§
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:92, bet. 1996/97:TU8, rskr. 1996/97:202
Ändring, SFS 1998:378
Rubrik: Lag (1998:378) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1998:833
Rubrik: Lag (1998:833) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2000:240
Rubrik: Lag (2000:240) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 24 a, 34, 45 §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Ändring, SFS 2001:389
Rubrik: Lag (2001:389) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Ändring, SFS 2001:892
Rubrik: Lag (2001:892) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 13, 16, 17, 24 §§; nya 12 a, 35 a §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:138, bet. 2001/02:BoU2, rskr. 2001/02:37
Ändring, SFS 2006:413
Rubrik: Lag (2006:413) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:78, bet. 2005/06:BoU8, rskr. 2005/06:213
Ändring, SFS 2009:535
Rubrik: Lag (2009:535) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:119, bet 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227
Ändring, SFS 2010:820
Rubrik: Lag (2010:820) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Ändring, SFS 2010:998
Rubrik: Lag (2010:998) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 48 a §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2010:1005
Rubrik: Lag (2010:1005) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 6 a, 9 §§
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2012:183
Rubrik: Lag (2012:183) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186
Ändring, SFS 2012:428
Rubrik: Lag (2012:428) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 18, 29 §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257
Ändring, SFS 2013:492
Rubrik: Lag (2013:492) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244
Ändring, SFS 2014:207
Rubrik: Lag (2014:207) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: upph. 23 §; ändr. 9, 21, 30, 35 §§
Ikraft: 2014-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:58, bet. 2013/14:CU21, rskr. 2013/14:190
Ändring, SFS 2015:373
Rubrik: Lag (2015:373) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 2, 3, 32, 33, 35, 43, 49, 50, 50 a, 51, 52 §§; nya 40 a, 54 a §§
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:71, bet. 2014/15:CU12, rskr. 2014/15:211
Ändring, SFS 2020:368
Rubrik: Lag (2020:368) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 17, 29 §§, rubr. närmast före 17 §; ny 29 a §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283
Ändring, SFS 2022:362
Rubrik: Lag (2022:362) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 29 a, 30, 45 §§; ny 43 a §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:122, bet. 2021/22:CU16, rskr. 2021/22:258