Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:260 · Visa fulltext
Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Förarbeten: Prop. 1972:98, JuU 16, rskr 233
Ändring, SFS 1973:136
Omfattning: upph. 27 §; ändr. 39 §
Förarbeten: Prop. 1972:132, JuU 1973:1, rskr 1973:21
Ändring, SFS 1980:1135
Rubrik: Lag (1980:1135) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 12 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:38, JuU 1980/81:15, rskr 1980/81:115
Ändring, SFS 1981:87
Rubrik: Förordning (1981:87) om ikraftträdande av lagen (1980:1135) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ikrafttr. av 1980:1135
Ändring, SFS 1981:1299
Rubrik: Lag (1981:1299) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 17 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:201, JuU 1981/82:13, rskr 1981/82:54
Ändring, SFS 1984:876
Rubrik: Lag (1984:876) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 23, 25, 26, 34, 36, 37, 41 §§; nya 25 a, 25 b, 34 a §§, rubr. närmast före 34 a §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:197, JuU 1984/85:1, rskr 1984/85:8
Ändring, SFS 1985:519
Rubrik: Förordning (1985:519) om ikraftträdande av lagen (1984:876) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ikrafttr. av 1984:876
Ikraft: 1985-07-01
Ändring, SFS 1987:1214
Rubrik: Lag (1987:1214) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1988-04-12
Förarbeten: Prop. 1986/87:112, JuU 1987/88:7, rskr 1987/88:30
Ändring, SFS 1988:30
Rubrik: Förordning (1988:30) om ikraftträdande av lagen (1987:1214) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ikrafttr. av 1987:1214
Ikraft: 1988-04-12
Ändring, SFS 1990:274
Rubrik: Lag (1990:274) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 9, 14, 18 §§
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:82, 1989/90:JuU30, rskr 1989/90:264
Ändring, SFS 1991:300
Rubrik: Lag (1991:300) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 12, 36 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:454
Rubrik: Lag (1991:454) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:127, 1990/91:JuU32, rskr 1990/91:323
Ändring, SFS 1991:1144
Rubrik: Lag (1991:1144) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 1, 3, 26, 34 a §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:58, 1990/91:JuU34, rskr 1990/91:330
Ändring, SFS 1993:205
Rubrik: Lag (1993:205) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 26, 34 a §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:4, bet. 1992/93:JuU19, rskr. 1992/93:223
Ändring, SFS 1996:1636
Rubrik: Lag (1996:1636) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 34 a, 39 §: ny 27 §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 2000:294
Rubrik: Lag (2000:294) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:43, bet. 1999/2000:SfU9, rskr. 1999/2000:159
Ändring, SFS 2000:460
Rubrik: Lag (2000:460) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: nuvarande 25 b § betecknas 25 g §; ändr. 2, 3, 25, 25 a, den nya 25 g, 26, 27, 34, 34 a, 35, 41 §§, rubr. närmast före 5, 25, 26, 34 a §§; nya 25 b, 25 c, 25 d, 25 e, 25 f, 25 h, 34 b §§, rubr. närmast före 25 a §
Ikraft: 2000-09-30
Förarbeten: Prop. 1999/2000:45, bet. 1999/2000:JuU13, 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:172, 1999/2000:216
Ändring, SFS 2000:570
Rubrik: Lag (2000:570) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 8, 17, 18, 20, 25 a, 28, 30, 32, 36, 40 §§
Ikraft: 2000-10-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216
Ändring, SFS 2000:722
Rubrik: Förordning (2000:722) om ikraftträdande av lagen (2000:460) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ikrafttr. av 2000:460
Ändring, SFS 2003:1160
Rubrik: Lag (2003:1160) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Ändring, SFS 2004:592
Rubrik: Lag (2004:592) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 25 f, 27 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:87, bet. 2003/04:JuU27, rskr. 2003/04:247
Ändring, SFS 2005:969
Rubrik: Lag (2005:969) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 26, 34 a, 41 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ändring, SFS 2008:69
Rubrik: Lag (2008:69) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 25 c §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:47, bet. 2007/08:JuU11, rskr. 2007/08:131
Ändring, SFS 2009:1429
Rubrik: Lag (2009:1429) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande straffverkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 1, 12, 16 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:218, bet. 2009/10:JuU3, rskr. 2009/10:33
Ändring, SFS 2011:425
Rubrik: Lag (2011:425) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:43, bet. 2010/11:JuU16, rskr. 2010/11:186
Ändring, SFS 2015:98
Rubrik: Lag (2015:98) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 25 e, 40, 42 §§
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110
Ändring, SFS 2017:138
Rubrik: Lag (2017:138) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ny 40 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2018:1255
Rubrik: Lag (2018:1255) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378
Ändring, SFS 2020:970
Rubrik: Lag (2020:970) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-12-19
Förarbeten: Prop. 2019/20:198, bet. 2020/21:JuU9, rskr. 2020/21:56
Ändring, SFS 2021:288
Rubrik: Lag (2021:288) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 17, 25 c §§
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:129, bet. 2020/21:JuU43, rskr. 2020/21:244
Ändring, SFS 2021:711
Rubrik: Lag (2021:711) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2021-07-15
Förarbeten: Prop. 2020/21:197, bet. 2020/21:JuU38, rskr. 2020/21:423