Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:260 · Visa fulltext
Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Förarbeten: Prop. 1972:98, JuU 16, rskr 233
Ändring, SFS 1973:136
Omfattning: upph. 27 §; ändr. 39 §
Förarbeten: Prop. 1972:132, JuU 1973:1, rskr 1973:21
Ändring, SFS 1980:1135
Rubrik: Lag (1980:1135) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 12 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:38, JuU 1980/81:15, rskr 1980/81:115
Ändring, SFS 1981:87
Rubrik: Förordning (1981:87) om ikraftträdande av lagen (1980:1135) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ikrafttr. av 1980:1135
Ändring, SFS 1981:1299
Rubrik: Lag (1981:1299) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 17 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:201, JuU 1981/82:13, rskr 1981/82:54
Ändring, SFS 1984:876
Rubrik: Lag (1984:876) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 23, 25, 26, 34, 36, 37, 41 §§; nya 25 a, 25 b, 34 a §§, rubr. närmast före 34 a §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:197, JuU 1984/85:1, rskr 1984/85:8
Ändring, SFS 1985:519
Rubrik: Förordning (1985:519) om ikraftträdande av lagen (1984:876) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ikrafttr. av 1984:876
Ikraft: 1985-07-01
Ändring, SFS 1987:1214
Rubrik: Lag (1987:1214) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1988-04-12
Förarbeten: Prop. 1986/87:112, JuU 1987/88:7, rskr 1987/88:30
Ändring, SFS 1988:30
Rubrik: Förordning (1988:30) om ikraftträdande av lagen (1987:1214) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ikrafttr. av 1987:1214
Ikraft: 1988-04-12
Ändring, SFS 1990:274
Rubrik: Lag (1990:274) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 9, 14, 18 §§
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:82, 1989/90:JuU30, rskr 1989/90:264
Ändring, SFS 1991:300
Rubrik: Lag (1991:300) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 12, 36 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:454
Rubrik: Lag (1991:454) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:127, 1990/91:JuU32, rskr 1990/91:323
Ändring, SFS 1991:1144
Rubrik: Lag (1991:1144) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 1, 3, 26, 34 a §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:58, 1990/91:JuU34, rskr 1990/91:330
Ändring, SFS 1993:205
Rubrik: Lag (1993:205) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 26, 34 a §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:4, bet. 1992/93:JuU19, rskr. 1992/93:223
Ändring, SFS 1996:1636
Rubrik: Lag (1996:1636) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 34 a, 39 §: ny 27 §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 2000:294
Rubrik: Lag (2000:294) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:43, bet. 1999/2000:SfU9, rskr. 1999/2000:159
Ändring, SFS 2000:460
Rubrik: Lag (2000:460) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: nuvarande 25 b § betecknas 25 g §; ändr. 2, 3, 25, 25 a, den nya 25 g, 26, 27, 34, 34 a, 35, 41 §§, rubr. närmast före 5, 25, 26, 34 a §§; nya 25 b, 25 c, 25 d, 25 e, 25 f, 25 h, 34 b §§, rubr. närmast före 25 a §
Ikraft: 2000-09-30
Förarbeten: Prop. 1999/2000:45, bet. 1999/2000:JuU13, 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:172, 1999/2000:216
Ändring, SFS 2000:570
Rubrik: Lag (2000:570) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 8, 17, 18, 20, 25 a, 28, 30, 32, 36, 40 §§
Ikraft: 2000-10-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216
Ändring, SFS 2000:722
Rubrik: Förordning (2000:722) om ikraftträdande av lagen (2000:460) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ikrafttr. av 2000:460
Ändring, SFS 2003:1160
Rubrik: Lag (2003:1160) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Ändring, SFS 2004:592
Rubrik: Lag (2004:592) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 25 f, 27 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:87, bet. 2003/04:JuU27, rskr. 2003/04:247
Ändring, SFS 2005:969
Rubrik: Lag (2005:969) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 26, 34 a, 41 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ändring, SFS 2008:69
Rubrik: Lag (2008:69) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 25 c §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:47, bet. 2007/08:JuU11, rskr. 2007/08:131
Ändring, SFS 2009:1429
Rubrik: Lag (2009:1429) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande straffverkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 1, 12, 16 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:218, bet. 2009/10:JuU3, rskr. 2009/10:33
Ändring, SFS 2011:425
Rubrik: Lag (2011:425) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:43, bet. 2010/11:JuU16, rskr. 2010/11:186
Ändring, SFS 2015:98
Rubrik: Lag (2015:98) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 25 e, 40, 42 §§
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110
Ändring, SFS 2017:138
Rubrik: Lag (2017:138) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ny 40 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2018:1255
Rubrik: Lag (2018:1255) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378
Ändring, SFS 2020:970
Rubrik: Lag (2020:970) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-12-19
Förarbeten: Prop. 2019/20:198, bet. 2020/21:JuU9, rskr. 2020/21:56
Ändring, SFS 2021:288
Rubrik: Lag (2021:288) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 17, 25 c §§
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:129, bet. 2020/21:JuU43, rskr. 2020/21:244
Ändring, SFS 2021:711
Rubrik: Lag (2021:711) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2021-07-15
Förarbeten: Prop. 2020/21:197, bet. 2020/21:JuU38, rskr. 2020/21:423