Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:207 · Visa fulltext
Skadeståndslag (1972:207)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1972:5, LU 10, rskr 192
Ändring, SFS 1973:215
Omfattning: ny 5 kap. 9 §
Förarbeten: Prop. 1973:14, LU 1973:8, rskr 1973:111
Ändring, SFS 1974:576
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 10 §§
Förarbeten: Prop. 1974:35, KU 1974:21, rskr 1974:160
Ändring, SFS 1975:241
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1975:19, JuU 1975:12, rskr 1975:90
Ändring, SFS 1975:404
Omfattning: upph. 5 kap 8, 9 §§; ändr. 3 kap 6 §, 5 kap 1-7 §§, rubr. till 5 kap; nya 1 kap 3 §, 2 kap 5 §, 6 kap; omtryck
Förarbeten: Prop. 1975:12, LU 1975:16, rskr 1975:133, LU 1975:23, rskr 1975:209
Ändring, SFS 1975:1357
Omfattning: ändr. 6 kap 1 § i 1975:404
Förarbeten: Prop. 1975/76:15, LU 1975/76:3, rskr 1975/76:113
Ändring, SFS 1975:1411
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:15, LU 1975/76:3, rskr 1975/76:113
Ändring, SFS 1977:272
Rubrik: Lag (1977:272) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:64, SfU 1976/77:21, rskr 1976/77:201
Ändring, SFS 1980:1023
Rubrik: Lag (1980:1023) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 6 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:43, FöU 1980/81:13, rskr 1980/81:76
Ändring, SFS 1986:445
Rubrik: Lag (1986:445) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:98, SfU 1985/86:20, rskr 1985/86:301
Ändring, SFS 1986:650
Rubrik: Lag (1986:650) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Ikraft: 1987-06-01
Förarbeten: Prop. 1985/86::9, JuU 1985/86:24, rskr 1985/86:213
Ändring, SFS 1989:926
Rubrik: Lag (1989:926) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: upph. 3 kap 3-5 §§; ändr. 3 kap 7 §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:42, 1989/90:LU10, rskr 1989/90:50
Ändring, SFS 1990:153
Rubrik: Lag (1990:153) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:2, 1989/90:JuU2, rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1991:1555
Rubrik: Lag (1991:1555) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Ändring, SFS 1994:2065
Rubrik: Lag (1994:2065) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 6 kap 4 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 1995:24
Rubrik: Lag (1995:24) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:1190
Rubrik: Lag (1995:1190) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:229, bet. 1995/96:LU3, rskr. 1995/96:7
Ändring, SFS 1998:715
Rubrik: Lag (1998:715) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:105, bet. 1997/98:LU27, rskr. 1997/98:277
Ändring, SFS 1999:935
Rubrik: Lag (1999:935) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2000:126
Rubrik: Lag (2000:126) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ny 6 kap 5 §
Ikraft: 2000-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:47, bet. 1999/2000:LU14, rskr. 1999/2000:164
Ändring, SFS 2001:732
Rubrik: Lag (2001:732) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: upph. 1 kap 3 §; nuvarande 2 kap 2, 3 §§, 2 kap 4 §, 2 kap 5 §, 6 kap 3, 4, 5 §§ betecknas 2 kap 4, 5 §§, 2 kap 2 §, 2 kap 6 §, 6 kap 4, 5, 6; ändr. 2 kap 1 §, nya 2 kap 2, 4, 5, 6 §§, 3 kap 1, 2 §§, 5 kap 1, 2, 5, 6 §§, 6 kap 1 §, nya 6 §; nya 2 kap 3 §, 6 kap 3 §; omtryck
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:68, bet. 2000/01:LU19, rskr. 2000/01:216
Ändring, SFS 2010:703
Rubrik: Lag (2010:703) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §, rubr. till 3 kap.; nya 3 kap. 5, 11 §§
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:142, bet. 2009/10:CU23, rskr. 2009/10:296
Ändring, SFS 2010:704
Rubrik: Lag (2010:704) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:142, bet. 2009/10:CU23, rskr. 2009/10:296
Ändring, SFS 2010:1213
Rubrik: Lag (2010:1213) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1458
Rubrik: Lag (2010:1458) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap. 7, 10 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2018:23
Rubrik: Lag (2018:23) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: upph. 3 kap. 10 §, ändr. 6 kap. 3 §; ny 3 kap. 4 §, 5 kap. 8 §, 6 kap. 7 §
Ikraft: 2018-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:7, bet. 2017/18:KU12, rskr. 2017/18:140
Ändring, SFS 2019:849
Rubrik: Lag (2019:849) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:754
Rubrik: Lag (2022:754) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 4, 5 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 5 §§, 5 kap. 6 §, 6 kap. 3, 6 §§; nya 2 kap. 3 a §, 5 kap. 6 a §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:198, bet. 2021/22:CU20, rskr. 2021/22:326
Ändring, SFS 2022:1368
Rubrik: Lag (2022:1368) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:229, bet. 2021/22:CU31, rskr. 2021/22:448