Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:205 · Visa fulltext
Permutationslag (1972:205)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1972:8, LU 11, rskr 182
Ändring, SFS 1994:1224
Rubrik: Lag (1994:1224) om ändring i permutationslagen (1972:205)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:9, bet. 1993/94:LU12, rskr. 1993/94:225
Ändring, SFS 2009:247
Rubrik: Lag (2009:247) om ändring i permutationslagen (1972:205)
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185