Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:180 · Visa fulltext
Lag (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.
Departement: Finansdepartementet B
Förarbeten: Prop. 1972:86, SkU 26, rskr 165
Ändring, SFS 1972:446
Omfattning: ikrafttr. i viss del
Ändring, SFS 1973:620
Omfattning: ändr. 4 § av 1972:446
Ändring, SFS 1981:805
Rubrik: Lag (1981:805) om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1987:696
Rubrik: Lag (1987:696) om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 2006:687
Rubrik: Lag (2006:687) om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356