Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:175 · Visa fulltext
Lag (1972:175) med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m.
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Förarbeten: Prop. 1972:76, CU 26, rskr 178
Ändring, SFS 1979:314
Rubrik: Lag (1979:314) om ändring i lagen (1972:175) med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m.
Omfattning: ändr.
Förarbeten: CU 1978/79:35, rskr 1978/79:406
Ändring, SFS 1982:646
Rubrik: Lag (1982:646) om ändring i lagen (1972:175) med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m.
Omfattning: ändr.
Förarbeten: CU 1981/82:42, rskr 1981/82:395
Ändring, SFS 1983:39
Rubrik: Lag (1983:39) om ändring i lagen (1972:175) med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m.
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1983-02-22
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:50 (bil. 5 s. 15), CU 1982/83:8, rskr 1982/83:112
Ändring, SFS 1983:973
Rubrik: Lag (1983:973) om ändring i lagen (1972:175) med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m.
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:40 (bil. 9 s. 71), BoU 1983/84:11, rskr 1983/84:63
Ändring, SFS 1991:478
Rubrik: Lag (1991:478) om ändring i lagen (1972:175) med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m.
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1991-06-24
Förarbeten: Prop. 1990/91:100, 1990/91:BoU12, rskr 1990/91:199