Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:60 · Visa fulltext
Strafföreläggandekungörelse (1970:60)
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring, SFS 1970:899
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1971:426
Omfattning: ändr. 9 §
Ändring, SFS 1971:729
Omfattning: ändr. 9, 11, 14 §§
Ändring, SFS 1971:846
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1973:281
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1974:1077
Omfattning: ändr. 11 §
Ändring, SFS 1975:288
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1975:291
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1974:1077
Ändring, SFS 1977:411
Rubrik: Förordning (1977:411) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: upph. 1 §; utgår rubr. närmast före 1 §; ändr. 7, 11 §§
Ändring, SFS 1979:203
Rubrik: Förordning (1979:203) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: upph. 11, 12 §§; ändr. 5, 14 §§
Ändring, SFS 1980:27
Rubrik: Förordning (1980:27) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1981:990
Rubrik: Förordning (1981:990) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1982:1127
Rubrik: Förordning (1982:1127) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ny 14 a §
Ändring, SFS 1989:880
Rubrik: Förordning (1989:880) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ny 1 §
Ikraft: 1990-01-01
Ändring, SFS 1991:1360
Rubrik: Förordning (1991:1360) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:1030
Rubrik: Förordning (1992:1030) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1065
Rubrik: Förordning (1995:1065) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1995-10-15
Ändring, SFS 1995:1164
Rubrik: Förordning (1995:1164) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 1995-12-01
Ändring, SFS 1997:905
Rubrik: Förordning (1997:905) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970;60)
Omfattning: ändr. 1-16 §§, rubr. närmast före 2, 5 §§; nya rubr. närmast före 7, 9 §§; omtryck
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:983
Rubrik: Förordning (1998:983) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1999:477
Rubrik: Förordning (1999:477) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 7, 9, 15 §§
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:1136
Rubrik: Förordning (1999:1136) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:300
Rubrik: Förordning (2000:300) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:677
Rubrik: Förordning (2000:677) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ny 12 a §
Ikraft: 2000-10-01
Ändring, SFS 2004:1273
Rubrik: Förordning (2004:1273) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 9, 10, 12, 12 a, 15, 16 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2006:429
Rubrik: Förordning (2006:429) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 7 §; ny 1 a §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:499
Rubrik: Förordning (2006:499) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 5 §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2010:582
Rubrik: Förordning (2010:582) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ny 12 b §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2014:262
Rubrik: Förordning (2014:262) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ny 13 §
Ikraft: 2014-06-01
Förarbeten: EUTL142/2012 s1
CELEX-nr: 32012L0013
Ändring, SFS 2014:1118
Rubrik: Förordning (2014:1118) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 7, 10, 11, 15 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:576
Rubrik: Förordning (2015:576) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 9, 12 §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2017:1027
Rubrik: Förordning (2017:1027) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2019:105
Rubrik: Förordning (2019:105) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 12 a §
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:439
Rubrik: Förordning (2019:439) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: upph. 9 §, ändr. 10 §
Ikraft: 2019-06-30
Ändring, SFS 2019:832
Rubrik: Förordning (2019:832) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2020-01-01