Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:485 · Visa fulltext
Mönsterskyddslag (1970:485)
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: Prop. 1969:168, 1LU 1970:44, rskr 263
Ändring, SFS 1971:627
Omfattning: ändr. 22, 47 §§
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1977:702
Rubrik: Lag (1977:702) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 45 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1977:731
Rubrik: Lag (1977:731) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 7, 8, 14, 22, 31, 46, 47, 49 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:96, NU 1976/77:29, rskr 1976/77:237
Ändring, SFS 1981:817
Rubrik: Lag (1981:817) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 33 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1986:235
Rubrik: Lag (1986:235) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 22, 47 §§
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:86, LU 1985/86:29, rskr 1985/86:177
Ändring, SFS 1986:1159
Rubrik: Lag (1986:1159) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 22, 47 §§
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1992:1689
Rubrik: Lag (1992:1689) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:48, bet. 1992/93:LU17, rskr 1992/93:125
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1689
Ändring, SFS 1994:235
Rubrik: Lag (1994:235) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 35, 36, 37 §§; ny 35 a §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:122, bet. 1993/94:LU17, rskr. 1993/94:227
Ändring, SFS 1996:848
Rubrik: Lag (1996:848) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 35 a §
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1998:1457
Rubrik: Lag (1998:1457) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 39 §; nya 37 a, 37 b, 37 c, 37 d, 37 e, 37 f, 37 g, 37 h §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:11, bet. 1998/99:LU5, rskr. 1998/99:24
Ändring, SFS 2002:570
Rubrik: Lag (2002:570) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: upph. 6, 23, 28, 29, 30 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 44 §§; nya 1 a, 2 a, 3 a, 4 a, 7 a, 7 b, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 18 a, 31 a, 31 b §§
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:121, bet. 2001/02:LU22, rskr. 2001/02:276, EGTL289/1998 s28
CELEX-nr: 31998L0071
Ändring, SFS 2004:1154
Rubrik: Lag (2004:1154) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 1 §; nya 50, 51, 52 §§, rubr. närmast före 50 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:177, bet. 2004/05:LU2, rskr. 2004/05:71, EGTL3/2002 s1
CELEX-nr: 32002R0006
Ändring, SFS 2005:291
Rubrik: Lag (2005:291) om ändring i mösterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: nuvarande 35 a § betecknas 35 b §; ändr. 35, 37, 38 §§; ny 35 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2006:685
Rubrik: Lag (2006:685) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 37 g, 37 f §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2009:112
Rubrik: Lag (2009:112) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 35 b, 36, 37, 37 a, 37 b §§; nya 35 c, 35 d, 35 e, 35 f, 35 g, 35 h §§
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:67, bet. 2008/09:NU11, rskr. 2008/09:176, EUTL195/2004 s16
CELEX-nr: 32004L0048
Ändring, SFS 2010:1397
Rubrik: Lag (2010:1397) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 22, 47 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2012:447
Rubrik: Lag (2012:447) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2012-08-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2011/12:NU25, rskr. 2011/12:262
Ändring, SFS 2016:194
Rubrik: Lag (2016:194) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: upph. 47, 52 §§; ändr. 21, 22, 31, 31 b, 35 b, 35 e, 37 b, 43 §§
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:372
Rubrik: Lag (2016:372) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-06-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:123, bet. 2015/16:NU18, rskr. 2015/16:202
Ändring, SFS 2018:274
Rubrik: Lag (2018:274) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 35 d, 35 g §§
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Ändring, SFS 2018:1656
Rubrik: Lag (2018:1656) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 4, 36 §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2020:542
Rubrik: Lag (2020:542) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:149, bet. 2019/20:NU18, rskr. 2019/20:312
Ändring, SFS 2022:487
Rubrik: Lag (2022:487) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 35 f §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302