Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:299 · Visa fulltext
Lag (1970:299) om skydd mot flyghavre
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Förarbeten: Prop. 1970:114, 3LU 50, rskr 268
Ändring, SFS 1990:1489
Rubrik: Lag (1990:1489) om ändring i lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre
Omfattning: ändr. 8, 10, 12, 13 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:27, 1990/91:BoU5, rskr 1990/91:65
Ändring, SFS 1991:384
Rubrik: Lag (1991:384) om ändring i lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:99, 1990/91:JoU27, rskr 1990/91:276
Ändring, SFS 1991:385
Rubrik: Lag (1991:385) om ändring i lagen (1990:1489) om ändring i lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre
Omfattning: ändr. 8 § i 1990:1489
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:99, 1990/91:JoU27, rskr 1990/91:276