Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1969:93 · Visa fulltext
Lag (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1969-05-15
Förarbeten: Prop. 1969:76; 2LU 1969:49; Rskr 1969:186
Ändring, SFS 1974:381
Rubrik: Lag (1974:381) om ändring i lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt
Omfattning: upph. 9-11 §§; ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 1974-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1974:77, InU 1974:16, rskr 1974:273
Ändring, SFS 1976:585
Rubrik: Lag (1976:585) om ändring i lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1977-01-01
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 1), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 2008:303
Rubrik: Lag (2008:303) om ändring i lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:72, bet. 2007/08:AU9, rskr. 2007/08:196