Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1969:620 · Visa fulltext
Lag (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1969:124; 1LU 1969:52; Rskr 1969:367
Ändring, SFS 1973:805
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1973:100, LU 1973:25, rskr 1973:288
Ändring, SFS 1975:654
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
Ändring, SFS 1976:625
Rubrik: Lag (1976:625) om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:170, LU 1975/76:33, rskr 1975/76:397
Ändring, SFS 1978:861
Rubrik: Lag (1978:861) om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:12, LU 1978/79:9, rskr 1978/79:99
Ändring, SFS 1979:337
Rubrik: Lag (1979:337) om ändring i lagen (1978:861) om ändring i lagen (1969:620) om er- sättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:193, LU 1978/79:22, rskr 1978/79:341
Ändring, SFS 1979:338
Rubrik: Lag (1979:338) om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag
Omfattning: ändr. 2-4 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1978/79:193, LU 1978/79:22, rskr 1978/79:341
Ändring, SFS 1990:1531
Rubrik: Lag (1990:1531) om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991-03-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:8, 1990/91:LU13, rskr 1990/91:53
Ändring, SFS 2005:440
Rubrik: Lag (2005:440) om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag
Omfattning: ny 6 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284