Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1967:838 · Visa fulltext
Patentkungörelse (1967:838)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ändring, SFS 1973:906
Omfattning: ändr. 50 §
Ändring, SFS 1975:1331
Omfattning: ändr. 49, 50, 51, 54 §§
Ändring, SFS 1977:144
Rubrik: Förordning (1977:144) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 49, 50 §§
Ändring, SFS 1978:151
Rubrik: Förordning (1978:151) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: upph. 23-26, 31, 36, 48, 57-59 §§; utgår rubr. före nuvarande 23, 26 §§; nuvarande 5-16 §§ betecknas 6-17 §§, nuvarande 17-22 §§ betecknas 19-24 §§, nuvarande 27-30 §§ betecknas 25-28 §§, nuvarande 32-35 §§ betecknas 29-32 §§, nuvarande 37-43 §§ betecknas 33-39 §§, nuvarande 44-47 §§ betecknas 41-44 §§, nuvarande 49-54 §§ betecknas 45-50 §§, nuvarande 55, 56 §§ betecknas 67, 68 §§; ändr. 1-4 §§, nya 7, 8, 10-17, 19, 21-26, 29, 31, 32, 38, 39, 42, 45-48, 50, 67 §§, rubr. närmast före nya 14 §; rubr. närmast före nuvarande 9, 13, 17, 20, 27, 28, 34, 41, 42, 49, 53, 54, 55 §§ sätts närmast före nya 10, 14, 19, 22, 25, 26, 31, 37, 38, 45, 49, 50, 67 §§; nya 5, 18, 40, 51-66 §§, rubr. före nya 51, 57, 59, 60, 65, 66 §§; omtryck
Ändring, SFS 1979:135
Rubrik: Förordning (1979:135) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 45, 46 §§
Ändring, SFS 1979:888
Rubrik: Förordning (1979:888) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 52 §
Ändring, SFS 1980:137
Rubrik: Förordning (1980:137) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 45, 60 §§
Ändring, SFS 1980:646
Rubrik: Förordning (1980:646) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 45 §
Ändring, SFS 1980:685
Rubrik: Förordning (1980:685) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 10, 11, 51, 52 §§; ny 52 a §
Ändring, SFS 1980:1122
Rubrik: Förordning (1980:1122) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 45, 46, 52 §§
Ändring, SFS 1981:1017
Rubrik: Förordning (1981:1017) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 44 §
Ändring, SFS 1983:435
Rubrik: Förordning (1983:435) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 2, 17, 19, 21, 25, 31, 39, 40, 44-46, 57, 58 §§, rubr. före 14, 57 §§; nya 17 a-17 c, 25 a-25 d, 58 a, 58 b §§, rubr. närmast före 17, 18 §§; omtryck
Ikraft: 1983-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:938
Rubrik: Förordning (1984:938) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 10, 46, 53, 56, 58 §§; ny 57 a §
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1221
Rubrik: Förordning (1986:1221) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 45, 47 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:1332
Rubrik: Förordning (1987:1332) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 7, 39, 40, 44, 45, 47, 59 §§
Ikraft: 1988-04-01
Ändring, SFS 1988:987
Rubrik: Förordning (1988:987) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 45 §
Ikraft: 1988-11-01
Ändring, SFS 1989:503
Rubrik: Förordning (1989:503) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 45, 46, 52, 52 a, 60 §§
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1991:1331
Rubrik: Förordning (1991:1331) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: upph. 68 §; ändr. 2, 7, 8, 16, 21, 31, 39, 44, 45, 46, 47, 52 a §§; ny bil.; omtryck
Ikraft: 1991-11-15 överg.best.
Ändring, SFS 1993:197
Rubrik: Förordning (1993:197) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 17 b, 52, 53, 60 §§
Ikraft: 1993-05-01
Ändring, SFS 1993:1312
Rubrik: Förordning (1993:1312) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: nuvarande 67 § betecknas 76 §, rubr. före 67 § sätts närmast före nya 76 §; ändr. 3, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 52, 64, nya 76 §§, rubr, närmast före 31 §, avd. A i bil.; nya 29 a, 47 a, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 §§, rubr. närmast före nya 67 §, avd. D i bil.
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:269
Rubrik: Förordning (1995:269) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: upph. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 §§; ändr. 67, 68 §§, bil.
Ikraft: 1995-04-01
CELEX-nr: 392R1768
Ändring, SFS 1996:225
Rubrik: Förordning (1996:225) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 22 §, bil.
Ikraft: 1996-06-01
Ändring, SFS 1997:42
Rubrik: Förordning (1997:42) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 47 a, 68 §§; rubr. närmast före 67 §, avd. A, C i bil.
Ikraft: 1997-03-01
Förarbeten: EGTL182/92 s1, EGTL198/96 s30
CELEX-nr: 392R1768 396R1610
Ändring, SFS 1999:139
Rubrik: Förordning (1999:139) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 10, 52 a §§, avd. B, C i bil.
Ikraft: 1999-04-15
Ändring, SFS 2000:1160
Rubrik: Förordning (2000:1160) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: upph. 13 §, ändr. 10, 11, 12 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:128
Rubrik: Förordning (2001:128) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. avd. A, B, D i bil.
Ikraft: 2001-04-15 överg.best.
Ändring, SFS 2001:774
Rubrik: Förordning (2001:774) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 38 §; nya 38 a, 38 b, 38 c, 38 d, 38 e, 38 f, 38 g §§
Ikraft: 2001-12-01
Ändring, SFS 2003:109
Rubrik: Förordning (2003:109) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 53 §
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2003:1071
Rubrik: Förordning (2003:1071) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 7, 52, 53 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:162
Rubrik: Förordning (2004:162) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 2, 17, 17 c, 25, 25 a, 25 b, 25 c, 31 §§; ny 5 a §
Ikraft: 2004-05-01
Förarbeten: Jfr prop. 2003/04:55, bet. 2003/04:LU18, rskr. 2003/04:181, EGTL213/1998 s13
CELEX-nr: 31998L0044
Ändring, SFS 2006:1067
Rubrik: Förordning (2006:1067) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:253
Rubrik: Förordning (2007:253) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 47 a §, bil.
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2007:519
Rubrik: Förordning (2007:519) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: upph. 6, 29 §§; ändr. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 21, 25, 31, 33, 39, 40, 50, 52, 53, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 67 §§, bil.; nya 36 a, 36 b §§, rubr. närmast före 36 a §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1120
Rubrik: Förordning (2007:1120) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: upph. 8, 55 §§; ändr. 17 b, 38, 38 b, 38 c, 38 e, 52 a, 56 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:130
Rubrik: Förordning (2008:130) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 40, 59, 60 §§
Ikraft: 2008-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:368
Rubrik: Förordning (2008:368) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 4 §; ny 2 a §
Ikraft: 2008-08-01
Ändring, SFS 2009:1155
Rubrik: Förordning (2009:1155) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. bil.; ny 29 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:449
Rubrik: Förordning (2011:449) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 7, 59 §§
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:620
Rubrik: Förordning (2012:620) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2012-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:435
Rubrik: Förordning (2014:435) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: upph. 63 §; ändr. 2, 3, 5, 7, 17, 17 a, 17 c, 21, 25, 25 a, 25 b, 31, 40, 50, 57, 59, 64, 67 §§, bil.; ny 26 a §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:522
Rubrik: Förordning (2015:522) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: nuvarande 29 a § betecknas 29 b §; ny 29 a §
Ikraft: 2015-09-01
Ändring, SFS 2016:580
Rubrik: Förordning (2016:580) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:729
Rubrik: Förordning (2016:729) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: utgår genom 2017:261
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2017:159
Rubrik: Förordning (2017:159) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 25 d §
Ikraft: 2017-04-03
Ändring, SFS 2017:261
Rubrik: Förordning (2017:261) om ändring i förordningen (2016:729) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: utgår
Ändring, SFS 2017:1058
Rubrik: Förordning (2017:1058) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-02-14 överg.best.
Ändring, SFS 2018:375
Rubrik: Förordning (2018:375) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: upph. 38 f, 38 g §§; ändr. 38 c §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:930
Rubrik: Förordning (2018:930) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2022:1864
Rubrik: Förordning (2022:1864) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2023-03-18 överg.best.
Ändring, SFS 2023:218
Rubrik: Förordning (2023:218) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Omfattning: nuvarande 68 § betecknas 44 a §; ändr. 38 a, 39, 40, 43, 44, den nya 44 a, 59 §§; ny 40 a §
Ikraft: 2023-06-01