Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1965:269 · Visa fulltext
Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Departement: Finansdepartementet BA
Förarbeten: Prop. 1965:43; BeU 1965:29; Rskr 1965:227
Ändring, SFS 1972:142
Omfattning: ändr.
Förarbeten: Prop. 1972:60, FiU 23, rskr 139
Ändring, SFS 1973:437
Omfattning: ändr.; omtryck
Förarbeten: Prop. 1973:49, SkU 1973:30, rskr 1973:199
Ändring, SFS 1973:1124
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1973:182, SkU 1973:67, rskr 1973:357
Ändring, SFS 1975:330
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1975:98, SkU 1975:27, rskr 1975:181
Ändring, SFS 1976:198
Rubrik: Lag (1976:198) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt
Omfattning: ändr. 1-3, 5 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:147, FiU 1975/76:30, rskr 1975/76:258
Ändring, SFS 1976:335
Rubrik: Lag (1976:335) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:193, SkU 1975/76:62, rskr 1975/76:381
Ändring, SFS 1976:1086
Rubrik: Lag (1976:1086) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:45, SkU 1976/77:15, rskr 1976/77:103
Ändring, SFS 1977:191
Rubrik: Lag (1977:191) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt
Omfattning: ändr. författningsrubr.; nuvarande 4, 5 §§ betecknas 5, 6 §§; ny 4 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:187, KU 1976/77:25, rskr 1976/77:148
Ändring, SFS 1977:282
Rubrik: Lag (1977:282) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:64, SfU 1976/77:21, rskr 1976/77:201
Ändring, SFS 1977:1076
Rubrik: Lag (1977:1076) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:49, SkU 1977/78:14, rskr 1977/78:48
Ändring, SFS 1979:392
Rubrik: Lag (1979:392) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:160, SkU 1978/79:55, rskr 1978/79:334
Ändring, SFS 1979:1161
Rubrik: Lag (1979:1161) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1, 3, 4 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:58, SkU 1979/80:20, rskr 1979/80:137
Ändring, SFS 1981:557
Rubrik: Lag (1981:557) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:150, FiU 1980/81:40, rskr 1980/81:420
Ändring, SFS 1982:1054
Rubrik: Lag (1982:1054) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4 §§; ny 4 a §
Förarbeten: Prop. 1982/83:19, KU 1982/83:8, rskr 1982/83:30
Ändring, SFS 1985:534
Rubrik: Lag (1985:534) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 4 a §§
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:150 (bil. 1), FiU 1984/85:29, rskr 1984/85:406
Ändring, SFS 1986:1315
Rubrik: Lag (1986:1315) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 4 a, 5, 6 §§
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:564
Rubrik: Lag (1987:564) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 4 a §§
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:100 (bil.9). FiU 1986/87:20, 1986/87:29, rskr 1986/87:343
Ändring, SFS 1988:190
Rubrik: Lag (1988:190) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4 a §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Ändring, SFS 1988:493
Rubrik: Lag (1988:493) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:100 (bil.9), FiU 1987/88:19, rskr 1987/88:244
Ändring, SFS 1990:353
Rubrik: Lag (1990:353) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 4 a, 5, 6 §§
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1991:511
Rubrik: Lag (1991:511) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1152
Rubrik: Lag (1991:1152) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1991-10-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:150, 1990/91:SoU25, rskr 1990/91:384
Ändring, SFS 1991:1678
Rubrik: Lag (1991:1678) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, §§; ny 3 a §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1991:1945
Rubrik: Lag (1991:1945) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:38, 1991/92:FiU10, rskr 1991/92:108
Ändring, SFS 1992:341
Rubrik: Lag (1992:341) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 3 a, 4 a §§; ny 3 b §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1992:652
Rubrik: Lag (1992:652) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1992:1583
Rubrik: Lag (1992:1583) om ändring i lagen (1992:341) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3 §§ i 1992:341
Förarbeten: Prop. 1992/93:36, bet. 1992/93:FiU2, rskr 1992/93:119
Ändring, SFS 1992:1584
Rubrik: Lag (1992:1584) om ändring i lagen (1992:652) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 § i 1992:652
Förarbeten: Prop. 1992/93:36, bet. 1992/93:FiU2, rskr 1992/93:119
Ändring, SFS 1994:314
Rubrik: Lag (1994:314) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:173, bet. 1993/94:SfU16, rskr. 1993/94:305
Ändring, SFS 1994:964
Rubrik: Lag (1994:964) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:100 (bil.8), bet. 1993/94:FiU19, rskr. 1993/94:442
Ändring, SFS 1995:1519
Rubrik: Lag (1995:1519) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:64, bet. 1995/96:FiU5, rskr. 1995/96:116
Ändring, SFS 1996:743
Rubrik: Lag (1996:743) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:150, bet. 1995/96:FiU10, rskr. 1995/96:304
Ändring, SFS 1997:514
Rubrik: Lag (1997:514) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:1257
Rubrik: Lag (1997:1257) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 25, bet. 1997/98:FiU3, rskr. 1997/98:122
Ändring, SFS 1998:647
Rubrik: Lag (1998:647) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ändring, SFS 1999:298
Rubrik: Lag (1999:298) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: upph. 3 b §; ändr. 1, 3, 3 a, 4, 4 a, 5, 6 §§
Ikraft: 1999-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 1999:1238
Rubrik: Lag (1999:1238) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelsesr om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 a §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/1999:124, 1999/2000:2, bet. 1999/2000:KrU5, 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2002:673
Rubrik: Lag (2002:673) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:112, bet. 2001/02:FiU17, rskr. 2001/02:296
Ändring, SFS 2003:679
Rubrik: Lag (2003:679) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 3 a, 4, 4 a, 5, 6 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:888
Rubrik: Lag (2003:888) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:151, bet. 2003/04:FiU9, rksr. 2003/04:40
Ändring, SFS 2004:774
Rubrik: Lag (2004:774) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:155, bet. 2004/05:FiU7, rskr. 2004/05:13
Ändring, SFS 2007:1414
Rubrik: Lag (2007:1414) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90
Ändring, SFS 2008:343
Rubrik: Lag (2008:343) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:88, bet. 2007/08:FiU26, rskr. 2007/08:186
Ändring, SFS 2011:1300
Rubrik: Lag (2011:1300) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 4 a §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:134
Rubrik: Lag (2012:134) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:51, bet. 2011/12:KU11, rskr. 2011/12:159
Ändring, SFS 2013:377
Rubrik: Lag (2013:377) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4 a §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254
Ändring, SFS 2017:728
Rubrik: Lag (2017:728) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2019:845
Rubrik: Lag (2019:845) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 3 a, 4 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2023:446
Rubrik: Lag (2023:446) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4 a §§
Ikraft: 2023-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:108, bet. 2022/23:KU37, rskr. 2022/23:233
Ändring, SFS 2023:446
Rubrik: Lag (2023:446) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4 a §§
Ikraft: 2023-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:108, bet. 2022/23:KU37, rskr. 2022/23:233