Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1963:587 · Visa fulltext
Lag (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.
Departement: Finansdepartementet S1
Förarbeten: Prop. 1963:26; Be1LU 1963:2; Rskr 1963:364
Ändring, SFS 1979:179
Rubrik: Lag (1979:179) om ändring i förordningen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4, 5 §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:86, JuU 1978/79:27, rskr 1978/79:216
Ändring, SFS 1986:1294
Rubrik: Lag (1986:1294) om ändring i förordningen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.
Omfattning: upph. 6 §; ändr. författningsrubr., 3, 4, 5 §§
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1990:352
Rubrik: Lag (1990:352) om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikomissbo
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 1990-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1999:1043
Rubrik: Lag (1999:1043) om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 g §§
Ikraft: 1999-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:114, bet. 1999/2000:KrU6, rskr. 1999/2000:54
Ändring, SFS 1999:1237
Rubrik: Lag (1999:1237) om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.
Omfattning: upph. 2 e §; nuvarande 2 f, 2 g §§ betecknas 2 e, 2 f §§; ändr. 2, 2 a, 2 c, 2 d §§, de nya 2 e, 2 f §§; ny 3 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2011:1299
Rubrik: Lag (2011:1299) om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29