Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1962:700 · Visa fulltext
Brottsbalk (1962:700)
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 1965-01-01
Förarbeten: Prop. 1962:10; 1LU 1962:42, 43; Rskr 1962:390
Ändring, SFS 1965:280
Omfattning: ändr. 20 kap 4 §, 21 kap 18 § 31 kap 3 §, 33 kap 5 §, 36 kap 13 §
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 1965:620
Omfattning: ändr. 26 kap 6-10, 23 §§
Ändring, SFS 1965:726
Omfattning: ändr. 16 kap 13 §
Ändring, SFS 1966:188
Omfattning: ändr. 37 kap 1, 2 §§
Ändring, SFS 1966:295
Omfattning: ändr. 30 kap 7 §, 31 kap 3 §
Ändring, SFS 1966:415
Omfattning: ändr. 21 kap 20 §
Ändring, SFS 1967:942
Omfattning: ändr. 30 kap 7 §, 31 kap 3 §
Ändring, SFS 1968:165
Omfattning: ändr. 36 kap 1-4, 9, 10 §§; nya 36 kap 11, 12 §§
Ändring, SFS 1969:162
Omfattning: ändr. 6 kap 4, 7, 8 §§
Ändring, SFS 1969:259
Omfattning: ändr. 38 kap 6 §
Ändring, SFS 1969:512
Omfattning: ikrafttr. av 1969:259
Ändring, SFS 1970:224
Omfattning: ändr. 16 kap 8 §; ny 16 kap 8 a §
Förarbeten: Prop. 1970:87, 1LU 41, rskr 261
Ändring, SFS 1970:225
Omfattning: upph. 16 kap 7, 9 §§, 19 kap 10 §; nuvarande 16 kap 8 a § betecknas 9 §; ändr. 5 kap 5 §, 16 kap 5, 11 §§, 19 kap 11, 16 §§
Förarbeten: Prop. 1970:125, 1LU 47, rskr 267
Ändring, SFS 1970:414
Omfattning: ändr. 9 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1970:57, 3LU 45, rskr 260
Ändring, SFS 1970:489
Omfattning: ändr. 14 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1969:168, 1LU 1970:44, rskr 263
Ändring, SFS 1971:188
Omfattning: ny 13 kap 5 a §; ändr. 2 kap 3 §, 13 kap 12 §
Förarbeten: Prop. 1971:92, JuU 9, rskr 164
Ändring, SFS 1971:570
Omfattning: ändr. 37 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1971:874
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §, 8 kap 3, 13 §§, 17 kap 11 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299
Ändring, SFS 1971:964
Omfattning: upph. 35 kap 5 §; ändr. 2 kap 5 §, 35 kap 6, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1971:114, JuU 26, rskr 295
Ändring, SFS 1972:41
Omfattning: ikrafttr. av 1971:964 såvitt avser 2 kap 5 §
Ändring, SFS 1972:222
Omfattning: ändr. 16 kap 14 §; nya 16 kap 14 a, 17 §§
Förarbeten: Prop. 1972:96, JuU 15, rskr 206
Ändring, SFS 1972:362
Omfattning: ändr. 21 kap 20, 21 §§
Förarbeten: Prop. 1972:44, FöU 13, rskr 166
Ändring, SFS 1972:629
Omfattning: ändr. 16 kap 13 §
Förarbeten: Prop. 1972:122, JuU 27, rskr 298
Ändring, SFS 1972:812
Omfattning: ändr. 2 kap 1-3, 6 §§; ny 2 kap 5 a §
Förarbeten: Prop. 1972:98, JuU 26, rskr 285
Ändring, SFS 1973:17
Omfattning: upph. 22 kap 19 §; ändr. 32 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1972:138, JuU 1972:28, rskr 1972:344
Ändring, SFS 1973:43
Omfattning: upph. 33 kap 3 §; ändr. 26 kap 8 §; nya 33 kap 5-8 §§
Förarbeten: Prop. 1972:146, JuU 1973:3, rskr 1973:23
Ändring, SFS 1973:342
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 13 kap 5 a, 6, 11, 12 §§
Förarbeten: Prop. 1973:92, JuU 1973:21, rskr 1973:222
Ändring, SFS 1973:648
Omfattning: upph. 7 kap 2 §; ändr. 6 kap 5 §, 7 kap 6 §, 35 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1973:32, LU 1973:20, rskr 1973:256
Ändring, SFS 1973:918
Omfattning: upph. 38 kap 11 §; ändr. 26 kap 12, 14, 15, 18-20 §§, 27 kap 4, 6 §§, 28 kap 5, 7-9 §§, 29 kap 8 §, 30 kap 11 §, 34 kap 4-6 §§, 37 kap 7-9 §§, 38 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1973:131, JuU 1973:35, rskr 1973:306
Ändring, SFS 1974:205
Omfattning: ändr. 26 kap 5, 7-9 §§, 28 kap 3 §, 29 kap 3 §, 30 kap 4 §, 38 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1974:20, JuU 1974:2, rskr 1974:99
Ändring, SFS 1974:565
Omfattning: upph. 38 kap 13 §; ändr. 2 kap 5, 5 a §§, 5 kap 5 §, 17 kap 1 §, 18 kap 1, 2, 8 §§, 19 kap 1, 4, 12, 16 §§, 20 kap 12-14 §§, 21 kap 20 §, 22 kap 14, 16 §§, 37 kap 1-4 §§, 38 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1974:35, KU 1974:21, rskr 1974:160
Ändring, SFS 1974:596
Omfattning: upph. 3 kap 4 §; ändr. 3 kap 10, 11 §§
Förarbeten: Prop. 1974:70, SoU 1974:21, rskr 1974:268
Ändring, SFS 1974:753
Omfattning: ny 15 kap 4 a §
Förarbeten: Prop. 1974:95, JuU 1974:28, rskr 1974:297
Ändring, SFS 1975:239
Omfattning: ändr. 4 kap 11 §; nya 4 kap 9 a, 9 b §§
Förarbeten: Prop. 1975:19, JuU 1975:12, rskr 1975:90
Ändring, SFS 1975:293
Omfattning: ändr. 38 kap 4, 6, 8, 9 §§; ny 34 kap 18 §
Förarbeten: Prop. 1975:35, JuU 1975:13, rskr 1975:112
Ändring, SFS 1975:297
Omfattning: ikrafttr. av 1974:753
Ändring, SFS 1975:667
Omfattning: upph. 17 kap 3, 14 §§, 20 kap 6-15 §§, 21 kap 17 §, 32 kap 1-5 §§, 34 kap 14-17 §§, 35 kap 2 §; ändr. 1 kap 3-5 §§, 5 kap 5 §, 17 kap 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15 §§, 20 kap 1-5 §§, 21 kap 18, 21, 22 §§, 33 kap 5 §, 35 kap 4 §, 38 kap 4, 6, 8, 9 §§, rubr. till 20, 32 kap; nya 32 kap 8 §, 33 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1975:1292
Omfattning: ändr. 15 kap 1, 4 a §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:64, JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124
Ändring, SFS 1975:1395
Omfattning: upph. 26 kap 3 §; ändr. 8 kap 4, 5 §§, 27 kap 6 §, 28 kap 9 §, 34 kap 5, 6 §§, 38 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:42, JuU 1975/76:16, rskr 1975/76:111
Ändring, SFS 1976:20
Rubrik: Lag (1976:20) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 a §; ny 2 kap. 3 a §
Förarbeten: Prop. 1975/76:3, JuU 1975/76:14, rskr 1975/76:22
Ändring, SFS 1976:56
Rubrik: Lag (1976:56) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 1, 3-5 §§; ny 11 kap. 8 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:82, JuU 1975/76:20, rskr 1975/76:150
Ändring, SFS 1976:509
Rubrik: Lag (1976:509) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 16 kap 6 §, 17 kap 6 §, 19 kap 8, 13 §§; ändr. 19 kap 4, 5, 7, 9, 14, 15 §§; nya 19 kap 8, 10 §§, 22 kap 2 a §
Förarbeten: Prop. 1975/76:174, JuU 1975/76:46, rskr 1975/76:393
Ändring, SFS 1976:510
Rubrik: Lag (1976:510) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 16 kap 15 §, 21 kap 15 §; ändr. 16 kap 16 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:113, JuU 1975/76:37, rskr 1975/76:351
Ändring, SFS 1976:601
Rubrik: Lag (1976:601) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 2, 4 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 2), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1976:614
Rubrik: Lag (1976:614) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:170, LU 1975/76:33, rskr 1975/76:397
Ändring, SFS 1976:905
Rubrik: Förordning (1976:905) om ikraftträdande av lagen (1976:510) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 1976:510
Ändring, SFS 1976:1139
Rubrik: Lag (1976:1139) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 2, 3, 12 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:148, JuU 1976/77:11, rskr 1976/77:90
Ändring, SFS 1977:103
Rubrik: Lag (1977:103) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 7, 8 §§, 20 kap 2, 5 §§, rubr. till 17 kap; ny 17 kap 17 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:176, JuU 1976/77:17, rskr 1976/77:141
Ändring, SFS 1977:312
Rubrik: Lag (1977:312) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:88, JuU 1976/77:31, rskr 1976/77:287
Ändring, SFS 1977:492
Rubrik: Lag (1977:492) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 16 kap 15 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:121, JuU 1976/77:35, rskr 1976/77:329
Ändring, SFS 1977:984
Rubrik: Lag (1977:984) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:123, LU 1977/78:5, rskr 1977/78:25
Ändring, SFS 1978:101
Rubrik: Förordning (1978:101) om ikraftträdande av lagen (1976:20) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 1976:20
Ändring, SFS 1978:103
Rubrik: Lag (1978:103) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 4, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:69, JuU 1977/78:26, rskr 1977/78:155
Ändring, SFS 1978:597
Rubrik: Lag (1978:597) om ändring i lagen (1977:984) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:142, LU 1977/78/30, rskr 1977/78:372
Ändring, SFS 1978:802
Rubrik: Lag (1978:802) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 34 kap 18 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:3, JuU 1978/79:12, rskr 1978/79:44
Ändring, SFS 1978:894
Rubrik: Lag (1978:894) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 1, 3 §§, 17 kap 13 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:28, SkU 1978/79:13, rskr 1978/79:83
Ändring, SFS 1979:190
Rubrik: Lag (1979:190) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 25 kap 7 §, 35 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:40, LU 1978/79:10, rskr 1978/79:159
Ändring, SFS 1979:375
Rubrik: Lag (1979:375) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 16 kap 10 a §
Förarbeten: Prop. 1978/79:179, KU 1978/79:33, rskr 1978/79:317
Ändring, SFS 1979:680
Rubrik: Lag (1979:680) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 29 kap, 34 kap 7, 8, 12 §§; ändr. 1 kap 3 §, 26 kap 1, 4, 6, 19, 23 §§, 28 kap 1, 3, 4, 7-9, 11 §§, 33 kap 2, 4, 5, 7 §§, 34 kap 1, 4, 6, 9-11, 13, 18 §§, 35 kap 10 §, 36 kap 6 §, 37 kap 1, 4-6, 8, 9, 11 §§, 38 kap 1, 4, 6-9, 12 §§; ny 28 kap 6 a §
Förarbeten: Prop. 1978/79:212, JuU 1978/79:38, rskr 1978/79:408
Ändring, SFS 1980:102
Rubrik: Lag (1980:102) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:2, KU 1979/80:37, rskr 1979/80:179
Ändring, SFS 1980:107
Rubrik: Lag (1980:107) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §, 9 kap 6, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:66, JuU 1979/80:26, rskr 1979/80:183
Ändring, SFS 1980:579
Rubrik: Lag (1980:579) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 22 kap 14 §, 24 kap 2, 3 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:122, JuU 1979/80:44, rskr 1979/80:391
Ändring, SFS 1980:892
Rubrik: Lag (1980:892) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 16 kap 18 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:179, JuU 1980/81:12, rskr 1980/81:43
Ändring, SFS 1980:1022
Rubrik: Lag (1980:1022) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap 20 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:43, FöU 1980/81:13, rskr 1980/81:76
Ändring, SFS 1980:1133
Rubrik: Lag (1980:1133) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 16 §, 25 kap 1-3, 5 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:38, JuU 1980/81:15, rskr 1980/81:115
Ändring, SFS 1981:29
Rubrik: Lag (1981:29) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 31 kap 2 §; ändr. 17 kap 12 §, 28 kap 1 §, 31 kap 1 §, 38 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:1, SoU 1980/81:15, rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:85
Rubrik: Förordning (1981:85) om ikraftträdande av lagen (1980:1133) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 1980:1133
Ändring, SFS 1981:211
Rubrik: Lag (1981:211) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 30 kap, 34 kap 9, 13 §§, 35 kap 10 §, 37 kap 4, 9 §§, 38 kap 7 §; ändr. 1 kap 3 §, 26 kap 1, 7 §§, 33 kap 5, 7 §§, 34 kap 1, 10, 11, 18 §§, 36 kap 6 §, 37 kap 1, 5, 6, 10, 11 §§, 38 kap 1, 3-6, 8, 9, 12 §§; ny 26 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:76, JuU 1980/81:25, rskr 1980/81:211
Ändring, SFS 1981:328
Rubrik: Lag (1981:328) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 28 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:44, JuU 1980/81:32, rskr 1980/81:252
Ändring, SFS 1981:331
Rubrik: Lag (1981:331) om ändring i lagen (1981:211) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:44, JuU 1980/81:32, rskr 1980/81:252
Ändring, SFS 1981:462
Rubrik: Lag (1981:462) om ändring i lagen (1981:29) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 12 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:106, JuU 1980/81:38, rskr 1980/81:380
Ändring, SFS 1981:463
Rubrik: Lag (1981:463) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 16 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:106, JuU 1980/81:38, rskr 1980/81:380
Ändring, SFS 1981:469
Rubrik: Lag (1981:469) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 13 kap 9, 11 §§; ny 13 kap 8 a §
Förarbeten: Prop. 1980/81:108, JuU 1980/81:37, rskr 1980/81:379
Ändring, SFS 1981:827
Rubrik: Lag (1981:827) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 1, 3 §§, 17 kap 13 §, 36 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1981:1126
Rubrik: Lag (1981:1126) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:21, JuU 1981/82:12, rskr 1981/82:36
Ändring, SFS 1981:1165
Rubrik: Lag (1981:1165) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 19 kap 5, 7, 9, 16 §§; ny 19 kap 13 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:176, JuU 1981/82:8, rskr 1981/82:43
Ändring, SFS 1981:1252
Rubrik: Lag (1981:1252) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 31 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:8, SoU 1981/82:22, rskr 1981/82:91
Ändring, SFS 1981:1253
Rubrik: Lag (1981:1253) om ändring i lagen (1981:29) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 38 kap 2 §; ny 3 p övergångsbest. till 1981:29
Förarbeten: Prop. 1981/82:8, SoU 1981/82:22, rskr 1981/82:91
Ändring, SFS 1981:1313
Rubrik: Lag (1981:1313) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:43, JuU 1981/82:18, rskr 1981/82:104
Ändring, SFS 1982:102
Rubrik: Lag (1982:102) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 2, 4 §§
Ikraft: 1982-04-01
Förarbeten: Prop. 1981/82:90, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1982:150
Rubrik: Lag (1982:150) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 5, 7, 8 §§, 14 kap 4 §, 35 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:85, JuU 1981/82:31, rskr 1981/82:159
Ändring, SFS 1982:271
Rubrik: Lag (1982:271) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §, 16 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:58, JuU 1981/82:41, rskr 1981/82:222
Ändring, SFS 1982:335
Rubrik: Lag (1982:335) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 4 §; ny 36 kap 3 a §
Förarbeten: Prop. 1981/82:142, JuU 1981/82:53, rskr 1981/82:328
Ändring, SFS 1982:363
Rubrik: Lag (1982:363) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap 6, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:153, JuU 1981/82:51, rskr 1981/82:297
Ändring, SFS 1982:396
Rubrik: Lag (1982:396) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 24 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:114, JuU 1981/82:48, rskr 1981/82:296
Ändring, SFS 1982:405
Rubrik: Lag (1982:405) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:141, JuU 1981/82:49, 60, rskr 1981/82:361
Ändring, SFS 1982:1061
Rubrik: Lag (1982:1061) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 14, 14 a §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:170, JuU 1982/83:7, rskr 1982/83:59
Ändring, SFS 1983:48
Rubrik: Lag (1983:48) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1981/82:168, LU 1982/83:17, rskr 1982/83:131
Ändring, SFS 1983:224
Rubrik: Lag (1983:224) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 3 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:89, JuU 1982/83:23, rskr 1982/83:216
Ändring, SFS 1983:240
Rubrik: Lag (1983:240) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 28 kap 6 a §; nuvarande 37 kap 3 § betecknas 37 kap 4 §; ändr. 26 kap 6, 7, 9-16, 18, 19, 22, 23 §§, 27 kap 1, 2 §§, 28 kap 1-7, 11 §§, 31 kap 1 §, 34 kap 5, 6 §§, 37 kap 1, 2, nya 4, 7, 8, 10 §§, 38 kap 1, 3, 9, 12 §§; nya 37 kap 3 §, 38 kap 13, 14 §§
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:85, JuU 1982/83:26, rskr 1982/83:241
Ändring, SFS 1983:295
Rubrik: Lag (1983:295) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap 20 §
Ikraft: 1983-06-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:143, FöU 1982/83:13, rskr 1982/83:299
Ändring, SFS 1983:351
Rubrik: Lag (1983:351) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 25 kap 7 §, 26 kap 2 §, 34 kap 11 §, 35 kap 7 §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:93, JuU 1982/83:29, rskr 1982/83:264
Ändring, SFS 1983:377
Rubrik: Lag (1983:377) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 38 kap 6 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:126, JuU 1982/83:32, rskr 1982/83:314
Ändring, SFS 1983:486
Rubrik: Lag (1983:486) om ändring i lagen (1983:48) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:165, LU 1982/83:41, rskr 1982/83:369
Ändring, SFS 1984:275
Rubrik: Lag (1984:275) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 22 kap 14 §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:114, FöU 1983/84:16, rskr 1983/84:287
Ändring, SFS 1984:389
Rubrik: Lag (1984:389) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 24 kap 2, 3, 5 §§
Ikraft: 1984-10-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:111, JuU 1983/84:27, rskr 1983/84:331
Ändring, SFS 1984:399
Rubrik: Lag (1984:399) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §, 6 kap
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:105, JuU 1983/84:25, rskr 1983/84:332
Ändring, SFS 1984:723
Rubrik: Förordning (1984:723) om ikraftträdande av lagen (1984:389) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 1984:389
Ikraft: 1984-10-01
Ändring, SFS 1985:397
Rubrik: Lag (1985:397) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap 1 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:171, SoU 1984/85:31, rskr 1984/85:356
Ändring, SFS 1985:518
Rubrik: Lag (1985:518) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 2 kap 7 a §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:156, JuU 1984/85:40, rskr 1984/85:359
Ändring, SFS 1985:740
Rubrik: Lag (1985:740) om ändring i lagen (1975:667) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1975:667
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:117, JuU 1984/85:34, rskr 1984/85:341
Ändring, SFS 1985:942
Rubrik: Lag (1985:942) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 3 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:7, LU 1985/86:12, rskr 1985/86:33
Ändring, SFS 1986:43
Rubrik: Lag (1986:43) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. rubr. till 11 kap, 11 kap 1-7 §§
Ikraft: 1986-04-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:30, JuU 1985/86:12, rskr 1985/86:66
Ändring, SFS 1986:47
Rubrik: Lag (1986:47) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 2 §
Ikraft: 1986-04-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:117, JuU 1985/86:8, rskr 1985/86:68
Ändring, SFS 1986:118
Rubrik: Lag (1986:118) om ändring i brottsbalken
Omfattning: nuvarande 36 kap 3 a-5 §§ betecknas 36 kap 4-6 §§, nuvarande 36 kap 6-12 §§ betecknas 36 kap 11-17 §§; ändr. 1 kap 8 §, nya 36 kap 5, 14, 15, 17 §§, rubr. till 36 kap; nya 36 kap 7-10 §§, rubr. närmast före 36 kap 1 §, rubr. närmast före nya 36 kap 7, 11 §§
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:23, JuU 1985/86:13, rskr 1985/86:110
Ändring, SFS 1986:123
Rubrik: Lag (1986:123) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 5 §§, 10 kap 5, 7 §§, 20 kap 2 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:65, JuU 1985/86:17, rskr 1985/86:121
Ändring, SFS 1986:444
Rubrik: Lag (1986:444) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 9 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:98, SfU 1985/86:20, rskr 1985/86:301
Ändring, SFS 1986:645
Rubrik: Lag (1986:645) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 21 kap 18-22 §§, 22 kap 2 a, 12-18 §§, 32 kap, 35 kap 11 §; ändr. 1 kap 3, 4 §§, 2 kap 3, 5 §§, 16 kap 5, 17 §§, 20 kap 2 §, 21 kap 1-14, 16 §§, 22 kap 1-11 §§, 24 kap 6 §, 33 kap 5, 9 §§, 34 kap 11 §, rubr. till 22 kap; nya 16 kap 6 §, 21 kap 15 §
Ikraft: 1987-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:9, JuU 1985/86:24, rskr 1985/86:213
Ändring, SFS 1986:1007
Rubrik: Lag (1986:1007) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 14 §, 36 kap 1, 4, 7, 16, 17 §§
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:6, JuU 1986/87:7, rskr 1986/87:43
Ändring, SFS 1986:1104
Rubrik: Lag (1986:1104) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 15 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:170, FöU 1986/87:2, rskr 1986/87:58
Ändring, SFS 1987:610
Rubrik: Lag (1987:610) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §, 16 kap 9 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:124, SoU 1986/87:31, rskr 1986/87:351
Ändring, SFS 1987:761
Rubrik: Lag (1987:761) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 33 kap 7 §; ändr. 2 kap 5 a §, 27 kap 5 §, 28 kap 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11 §§, 33 kap 5 §, 34 kap 6 §, 38 kap 3, 6, 8, 9 §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:106, JuU 1986/87:32, rskr 1986/87:279
Ändring, SFS 1987:791
Rubrik: Lag (1987:791) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 8 kap 3 §; ändr. 8 kap 4, 13 §§, 17 kap 11 §, 36 kap 5 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:2
Rubrik: Lag (1988:2) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 8 kap 4 §
Ikraft: 1988-02-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:14,JuU 1987/88:16, rskr 1987/88:84
Ändring, SFS 1988:821
Rubrik: Lag (1988:821) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap 1 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:135, JuU 1987/88:36, rskr 1987/88:403
Ändring, SFS 1988:835
Rubrik: Lag (1988:835) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 8 §; nya 16 kap 10 b, 10 c, 19 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:151, KU 1987/88:36, rskr 1987/88:290
Ändring, SFS 1988:925
Rubrik: Lag (1988:925) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 13 kap 9 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:85, JoU 1987/88:23, rskr 1987/88:373
Ändring, SFS 1988:942
Rubrik: Lag (1988:942) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 1 kap 7 §, 26 kap 4 §, 33 kap 1, 2, 4, 9 §§; ändr. 1 kap 3-6 §§, 13 kap 11 §, 20 kap 4 §, 26 kap 2, 11 §§, 27 kap 1, 2 §§, 28 kap 1-3, 6-9 §§, 31 kap 1 §, 33 kap 8 §, 34 kap 4-6 §§, 37 kap 7 §, 38 kap 6, 8 §§, rubr. till 33 kap; nya 29, 30 kap, 28 kap 6 a §, 38 kap 2 a §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:120, JuU 1987/88:45, rskr 1987/88:404
Ändring, SFS 1988:1324
Rubrik: Lag (1988:1324) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 3 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1483
Rubrik: Lag (1988:1483) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap 2 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:13, 1988/89:SoU11, rskr 1988/89:45
Ändring, SFS 1989:136
Rubrik: Lag (1989:136) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 3 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:143, 1988/89:JuU13, rskr 1988/89:145
Ändring, SFS 1989:608
Rubrik: Lag (1989:608) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. rubr. till 20 kap, 20 kap 1 §
Ikraft: 1989-10-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:113, 1988/89:JuU24, rskr 1988/89:312
Ändring, SFS 1990:36
Rubrik: Lag (1990:36) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 38 kap 2 a §
Ikraft: 1990-04-01
Förarbeten: 1989/90:JuU2, rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1990:64
Rubrik: Lag (1990:64) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §, 31 kap 1 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1990:218
Rubrik: Lag (1990:218) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap 3 §
Ikraft: 1991-04-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:54, 1989/90:FöU6, rskr 1989/90:227
Ändring, SFS 1990:416
Rubrik: Lag (1990:416) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 13 kap 5 a, 6, 11, 12 §§; ny 13 kap 5 b §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:130, 1989/90:JuU33, rskr 1989/90:286
Ändring, SFS 1990:894
Rubrik: Lag (1990:894) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 10 b §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:70, 1989/90:KrU30, rskr 1989/90:309
Ändring, SFS 1990:1009
Rubrik: Lag (1990:1009) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 38 kap 14 §; ändr. 26 kap 11-16 §§, 28 kap 6 a §, 37 kap 7, 10 §§, 38 kap 12, 13 §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:154, 1990/91:JuU2, rskr 1990/91:14
Ändring, SFS 1991:240
Rubrik: Lag (1991:240) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 16 §, 25 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 27 kap 2 §, 28 kap 2 §, 31 kap 1 §, 34 kap 5, 6 §§; ny 25 kap 9 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:451
Rubrik: Lag (1991:451) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 6, 7 §§, 26 kap 8 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:127, 1990/91:JuU32, rskr 1990/91:323
Ändring, SFS 1991:510
Rubrik: Lag (1991:510) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 3 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:679
Rubrik: Lag (1991:679) om ändring i brottsbalken
Omfattning: nuvarande 3 kap 10, 11 §§ betecknas 3 kap 11, 12 §§; ändr. den nya 3 kap 12 §; ny 3 kap 10 §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:140, 1990/91:AU22, rskr 1990/91:302
Ändring, SFS 1991:1138
Rubrik: Lag (1991:1138) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 31 kap 4 §; ändr. 29 kap 3 §, 30 kap 6 §,
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:58, 1990/91:JuU34, rskr 1990/91:330
Ändring, SFS 1991:1560
Rubrik: Lag (1991:1560) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 19 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:179, 1991/92:KU7, rskr 1991/92:37
Ändring, SFS 1992:147
Rubrik: Lag (1992:147) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 §§
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:35, 1991/92:JuU7, rskr 1991/92:159
Ändring, SFS 1992:373
Rubrik: Lag (1992:373) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 33 kap 5 §; ny 28 kap 6 b §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:109, 1991/92:Ju24, rskr 1991/92:259
Ändring, SFS 1992:1154
Rubrik: Lag (1992:1154) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 5 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:77, bet. 1992/93:FöU5, rskr 1992/93:67
Ändring, SFS 1993:83
Rubrik: Lag (1993:83) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 5 §§; ny 15 kap 4 b §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:81, bet. 1992/93:JuU14, rskr. 1992/93:74
Ändring, SFS 1993:201
Rubrik: Lag (1993:201) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 25 kap 1, 6 §§, 26 kap 6, 7, 8, 9, 11 §§; ny 26 kap 6 a §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:4, bet. 1992/93:JuU19, rskr 1992/93:223
Ändring, SFS 1993:207
Rubrik: Lag (1993:207) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 4 kap 5, 7 §§, 6 kap 7 §, 7 kap 4, 5 §§, 8 kap 10 §, 9 kap 6, 9 §§, 10 kap 7 §, 13 kap 1, 3 §§, 16 kap 10, 10 a, 15 §§, 17 kap 10, 11, 12 §§, 19 kap 10 §, 20 kap 2 §, 38 kap 12 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:141, 1992/93:JuU16, rskr. 1992/93:220
Ändring, SFS 1993:209
Rubrik: Lag (1993:209) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap 15 §, 28 kap 6, 6 a §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:142, bet. 1992/93:JuU17, rskr. 1992/93:221
Ändring, SFS 1993:350
Rubrik: Lag (1993:350) om ändring i lagen (1993:83) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 5 §§ i 1993:83
Förarbeten: Prop. 1992/93:81, bet. 1992/93:JuU29, rskr. 1992/93:326
Ändring, SFS 1993:601
Rubrik: Lag (1993:601) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 8 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443
Ändring, SFS 1993:1462
Rubrik: Lag (1993:1462) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 8 §§
Ikraft: 1994-02-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:44, bet. 1993/94:JuU11, rskr. 1993/94:78
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1993:83
Ändring, SFS 1994:97
Rubrik: Lag (1994:97) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap 2 §, 38 kap 2 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:97, bet. 1993/94:SoU16, rskr. 1993/94:150
Ändring, SFS 1994:119
Rubrik: Lag (1994:119) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §; ny 22 kap 6 a §
Ikraft: 1997-04-29
Förarbeten: Prop. 1993/94:120, bet. 1993/94:UU12, rskr. 1993/94:174
Ändring, SFS 1994:306
Rubrik: Lag (1994:306) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap 2 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:101, bet. 1993/94:JuU13, rskr. 1993/94:298
Ändring, SFS 1994:335
Rubrik: Lag (1994:335) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 1, 3 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:123, bet. 1993/94:LU26, rskr. 1993/94:303
Ändring, SFS 1994:458
Rubrik: Lag (1994:458) om ändring i brottsbalken
Omfattning: nuvarande 24 kap 5, 6 §§ betecknas 24 kap 6, 8 §§; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 23 kap 4 §, 24 kap 1, 2, 3, 4 §§, de nya 24 kap 6, 8 §§, 29 kap 3 §; nya 24 kap 5, 7, 9 §§
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:130, bet. 1993/94:JuU27, rskr. 1993/94:321
Ändring, SFS 1994:1037
Rubrik: Lag (1994:1037) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 8 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1994:1119
Rubrik: Lag (1994:1119) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §; ny 7 kap 1 a §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Bet. 1993/94:LU28, rskr. 1993/94:414
Ändring, SFS 1994:1222
Rubrik: Lag (1994:1222) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 5 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:9, bet. 1993/94:LU12, rskr. 1993/94:225
Ändring, SFS 1994:1411
Rubrik: Lag (1994:1411) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 12 §, 10 kap 10 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Ändring, SFS 1994:1499
Rubrik: Lag (1994:1499) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 6 kap 5 §; ändr. 6 kap 3, 4, 7, 12, 13 §§, 35 kap 4 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:2, bet. 1994/95:JuU5, rskr 1994/95:58
Ändring, SFS 1994:1622
Rubrik: Lag (1994:1622) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 2 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 1994:1721
Rubrik: Lag (1994:1721) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 22 kap 6 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80
Ändring, SFS 1995:316
Rubrik: Lag (1995:316) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 4 b §
Ikraft: 1995-05-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:133, bet. 1994/95:JuU9, rskr. 1994/95:196
Ändring, SFS 1996:401
Rubrik: Lag (1996:401) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 2 kap 7 b §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:37, bet. 1995/96:FöU4, rskr. 1995/96:237
Ändring, SFS 1996:659
Rubrik: Lag (1996:659) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 35 kap 4 §
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Ändring, SFS 1996:1623
Rubrik: Lag (1996:1623) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 37 kap 9 §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1997:120
Omfattning: ikrafttr. av 1994:119
Ändring, SFS 1997:389
Rubrik: Lag (1997:389) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 10 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:135, bet. 1996/97:JuU19, rskr. 1996/97:218
Ändring, SFS 1998:206
Rubrik: Lag (1998:206) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 10 §; ny 4 kap 9 c §
Ikraft: 1998-10-24
Förarbeten: Prop. 1997/98:44, bet. 1997/98:KU18, rskr. 1997/98:180
Ändring, SFS 1998:393
Rubrik: Lag (1998:393) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 4 kap 1, 2, 3 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 1, 3, 4, 8, 11, 12 §§; ny 4 kap 4 a §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:55, bet. 1997/98:JuU13, rskr. 1997/98:250
Ändring, SFS 1998:598
Rubrik: Lag (1998:598) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 2 §
Ikraft: 1998-09-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:95, bet. 1997/98:JuU19, rskr. 1997/98:208
Ändring, SFS 1998:604
Rubrik: Lag (1998:604) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 26 kap 6 a §; ändr. 26 kap 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 §§, 27 kap 4, 6 §§, 28 kap 3, 5, 6 a, 9 §§, 30 kap 5, 7, 8, 9 §§, 31 kap 1 §, 33 kap 5 §, 34 kap 1, 4, 5, 6, 10, 11 §§, 37 kap 7, 10 §§, 38 kap 1, 2, 2 a, 3, 6, 8, 9, 12, 13 §§; nya 27 kap 2 a §, 28 kap 2 a, 5 a §§, 31 kap 1 a §, 34 kap 7 §, 35 kap 10 §, 38 kap 14, 15, 16 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275
Ändring, SFS 1998:809
Rubrik: Lag (1998:809) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 13 kap 8 a §; ändr. 13 kap 9, 11 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278
Ändring, SFS 1998:1444
Rubrik: Lag (1998:1444) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 10 a, 10 b, 10 c, 12, 17 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, 1998/99:KU4, rskr. 1997/98:214, 1998/99:2
Ändring, SFS 1998:1703
Rubrik: Lag (1998:1703) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 22 kap 7 §; nya 22 kap 6 b, 6 c §§
Ikraft: 1999-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:174, 1997/98:175, bet. 1998/99:UU4, rskr. 1998/99:25
Ändring, SFS 1999:164
Rubrik: Lag (1999:164) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 6 §; nya 9 kap 6 a, 7 a §§
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:19, bet. 1998/99:JuU8, rskr. 1998/99:134
Ändring, SFS 1999:197
Rubrik: Lag (1999:197) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 5 a §, 17 kap 7, 17 §§, 20 kap 2, 5 §§; ny 9 kap 3 a §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:32, bet. 1998/99:JuU16, rskr. 1998/99:167
Ändring, SFS 1999:792
Rubrik: Lag (1999:792) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 15 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:108, bet. 1998/99:JuU24, rskr. 1999/2000:4
Ändring, SFS 1999:845
Rubrik: Lag (1999:845) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 4 a §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:145, bet. 1999/2000:JuU3, rskr. 1999/2000:22
Ändring, SFS 1999:1081
Rubrik: Lag (1999:1081) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 5 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1154
Rubrik: Lag (1999:1154) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 5 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1 utg.omr. 4, bet. 1999/2000:JuU1, rskr. 1999/2000:78
Ändring, SFS 2000:175
Rubrik: Lag (2000:175) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap 8 §, 33 kap 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2000-10-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151
Ändring, SFS 2000:345
Rubrik: Lag (2000:345) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 5 §§
Ikraft: 2000-08-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215
Ändring, SFS 2000:563
Rubrik: Lag (2000:563) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 5 a §
Ikraft: 2000-10-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216
Ändring, SFS 2000:646
Rubrik: Förordning (2000:646) om ikraftträdande av lagen (2000:345) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ikraftr. av 2000:345
Ändring, SFS 2000:1157
Rubrik: Lag (2000:1157) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2000-12-08
Förarbeten: Bet. 2000/01:JuU8, rskr. 2000/01:77
Ändring, SFS 2001:31
Rubrik: Lag (2001:31) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 14 kap 6, 12 §§; ny 14 kap 6 a §
Ikraft: 2001-04-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:40, bet. 2000/01:JuU9, rskr. 2000/01:138
Ändring, SFS 2001:348
Rubrik: Lag (2001:348) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 8 §§, 23 kap 2 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:85, bet. 2000/01:JuU25, rskr. 2000/01:224
Ändring, SFS 2001:457
Rubrik: Lag (2001:457) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:780
Rubrik: Lag (2001:780) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 5 a §, 9 kap 11 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:133, bet. 2001/02:JuU2, rskr. 2001/02:3
Ändring, SFS 2002:117
Rubrik: Lag (2002:117) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 10 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:59, bet. 2001/02:JuU12, rskr. 2001/02:164
Ändring, SFS 2002:332
Rubrik: Lag (2002:332) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap 2 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:59, bet. 2001/02:KU23, rskr. 2001/02:234
Ändring, SFS 2002:436
Rubrik: Lag (2002:436) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 3, 10 §§; ny 4 kap 1 a §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:124, bet. 2001/02:JuU27, rskr. 2001/02:270
Ändring, SFS 2002:800
Rubrik: Lag (2002:800) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 8 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:59, bet. 2001/02:KU23, 2002/03:KU7, rskr. 2001/02:234, 2002:03:8
Ändring, SFS 2003:149
Rubrik: Lag (2003:149) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 13 kap 5 a §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148
Ändring, SFS 2003:408
Rubrik: Lag (2003:408) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr., 3 kap 12 §, 5 kap 5 §, 29 kap 2 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Ändring, SFS 2003:780
Rubrik: Lag (2003:780) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 15 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24
Ändring, SFS 2003:857
Rubrik: Lag (2003:857) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap 1, 5 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:138, bet. 2003/04:JuU3, rskr. 2003/04:15
Ändring, SFS 2003:1157
Rubrik: Lag (2003:1157) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 5 a, 8 §§, 33 kap 7 §, 34 kap 18 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:404
Rubrik: Lag (2004:404) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 7, 17 §§, 20 kap 2, 5 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:70, bet. 2003/04:JuU21, rskr. 2003/04:233
Ändring, SFS 2004:406
Rubrik: Lag (2004:406) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 4 kap 3 §; ändr. 4 kap 1 a, 10 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:111, bet. 2003/04:JuU20, rskr. 2003/04:232
Ändring, SFS 2004:785
Rubrik: Lag (2004:785) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 2 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:1000
Rubrik: Lag (2004:1000) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 7 b §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44
Ändring, SFS 2004:1072
Rubrik: Lag (2004:1072) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 19 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:182, bet. 2004/05:KU4, rskr. 2004/05:33
Ändring, SFS 2005:45
Rubrik: Lag (2005:45) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 8 §
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:34, bet. 2004/05:JuU14, rskr. 2004/05:148
Ändring, SFS 2005:90
Rubrik: Lag (2005:90) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 6 kap; ändr. 2 kap 2 §, 4 kap 1 a §, 16 kap 10 a §, 35 kap 4 §; nya 6 kap
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:45, bet. 2004/05:JuU16, rskr. 2004/05:164
Ändring, SFS 2005:242
Rubrik: Lag (2005:242) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:69, bet. 2004/05:JuU24, rskr. 2004/05:208
Ändring, SFS 2005:283
Rubrik: Lag (2005:283) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 1, 2, 5, 17 §§; ny 36 kap 1 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2005:437
Rubrik: Lag (2005:437) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2005:688
Rubrik: Lag (2005:688) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 8 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2005:885
Rubrik: Lag (2005:885) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. rubr. till 6 kap
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Bet. 2005/06:JuU5, rskr. 2005/06:56
Ändring, SFS 2005:967
Rubrik: Lag (2005:967) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 38 kap 15 §; nuvarande 38 kap 16 § betecknas 38 kap 19 §; ändr. 26 kap 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, 27 kap 4 §, 28 kap 5 a, 6 a §§, 37 kap 2 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:604, 37 kap 7, 10 §§, 38 kap 12, 13, 14 §§; nya 38 kap 15, 16, 17, 18 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ändring, SFS 2006:274
Rubrik: Lag (2006:274) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 5 §; ny 7 kap 2 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:68, bet. 2005/06:JuU20, rskr. 2005/06:194
Ändring, SFS 2006:283
Rubrik: Lag (2006:283) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 7, 8, 9, 10 §§; ny 36 kap 10 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:59, bet. 2005/06:JuU13, rskr. 2005/06:169
Ändring, SFS 2006:431
Rubrik: Lag (2006:431) om ändring i brottsbalken
Omfattning: nuvarande 38 kap 19 §, betecknas 38 kap 20 §; ändr. 26 kap 6, 7, 9 §§, 38 kap 14 §; ny 38 kap 19 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:123, bet. 2005/06:JuU33, rskr. 2005/06:292
Ändring, SFS 2006:549
Rubrik: Lag (2006:549) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 2 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286
Ändring, SFS 2006:574
Rubrik: Lag (2006:574) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 25 kap 2, 3, 6 §§
Ikraft: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:122, bet. 2005/06:JuU25, rskr. 2005/06:262
Ändring, SFS 2006:891
Rubrik: Lag (2006:891) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 31 kap 1, 1 a §§; ändr. 30 kap 1, 5 §§, 33 kap 6 §, 34 kap 11 §, 38 kap 2, 3, 6, 8, 9 §§, rubr. närmast före 31 kap; nya 34 kap 8 §, 35 kap 11 §, nytt 32 kap
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Ändring, SFS 2006:892
Rubrik: Lag (2006:892) om ändring i lagen (2006:431) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 38 kap 20 § i 2006:431; ny 4 p övergångsbest. till 2006:431
Förarbeten: Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Ändring, SFS 2007:213
Rubrik: Lag (2007:213) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 9 c §
Ikraft: 2007-06-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:66, bet. 2006/07:JuU13, rskr. 2006/07:147
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:688) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 2005:688
Ändring, SFS 2008:34
Rubrik: Lag (2008:34) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap 15 §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:127, bet. 2007/08:JuU6, rskr. 2007/08:129
Ändring, SFS 2008:264
Rubrik: Lag (2008:264) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 12 §; ny 8 kap 10 a §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:60, bet. 2007/08:NU11, rskr. 2007/08:184
Ändring, SFS 2008:320
Rubrik: Lag (2008:320) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap 3 §, 30 kap 6 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:97, bet. 2007/08:JuU25, rskr. 2007/08:204
Ändring, SFS 2008:370
Rubrik: Lag (2008:370) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 1, 1 a, 5 §§; nya 36 kap 1 b, 1 c, 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 36 kap 1, 2, 5 §§
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203
Ändring, SFS 2008:569
Rubrik: Lag (2008:569) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §, 16 kap 9 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Ändring, SFS 2009:255
Rubrik: Lag (2009:255) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 7 kap. 1 a §
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208
Ändring, SFS 2009:343
Rubrik: Lag (2009:343) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 14 §; ny 6 kap 10 a §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:149, bet. 2008/09:JuU27, rskr. 2008/09:235
Ändring, SFS 2009:396
Rubrik: Lag (2009:396 ) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 13 kap. 2, 3, 5, 5 a, 5 b, 7 §§, 16 kap. 6 §, 18 kap. 1 §, 19 kap. 1, 3, 6 §§, 22 kap. 6, 6 a, 6 b §§, 26 kap. 1, 2, 3 §§ 29 kap. 7 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:118, bet. 2008/09:JuU17, rskr. 2008/09:251
Ändring, SFS 2009:398
Rubrik: Lag (2009:398) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 22 kap. 6 c § i 1998:1703
Förarbeten: Prop. 2008/09:118, bet. 2008/09:JuU17, rskr. 2008/09:251
Ändring, SFS 2009:776
Rubrik: Lag (2009:776) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 38 kap. 18 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1281
Rubrik: Lag (2009:1281) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 15 kap. 4 b §, 16 kap. 4 §, 17 kap. 10, 11, 17 §§, 20 kap. 5 §; nya 2 kap. 7 c §, 17 kap. 6 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:226, bet. 2009/10:JuU4, rskr. 2009/10:81
Ändring, SFS 2009:1283
Rubrik: Lag (2009:1283) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 a §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Bet. 2009/10:JuU4, rskr. 2009/10:81
Ändring, SFS 2010:60
Rubrik: Lag (2010:60) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 35 kap. 2 §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:50, bet. 2009/10:JuU10, rskr. 2009/10:180
Ändring, SFS 2010:308
Rubrik: Lag (2010:308) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap. 3 §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235
Ändring, SFS 2010:370
Rubrik: Lag (2010:370) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 6, 7 §§, 9 kap. 4 §, 29 kap. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:147, bet. 2009/10:JuU32, rskr. 2009/10:272
Ändring, SFS 2010:371
Rubrik: Lag (2010:371) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 a §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:152, bet. 2009/10:JuU33, rskr. 2009/10:273
Ändring, SFS 2010:399
Rubrik: Lag (2010:399) om ändring i brottsbalken
Omfattning: nuvarande 16 kap. 10 b, 10 c §§ betecknas 16 kap. 10 c, 10 d §§; ändr. 2 kap. 2 §, 16 kap. 10 a, 17, 19 §§, 35 kap. 4 §; ny 16 kap. 10 b §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:50, 2009/10:70 och 2009/10:152, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274
Ändring, SFS 2010:612
Rubrik: Lag (2010:612) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 37 kap. 4 §; ändr. 37 kap. 3, 5, 6, 7, 8, 11 §§, 38 kap. 12 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2010:636
Rubrik: Lag (2010:636) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 5 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8 och 2009/10:JuU34, rskr. 2009/10:269 och 2009/10:335
Ändring, SFS 2010:637
Rubrik: Lag (2010:637) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap. 1 b §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Bet. 2009/10:JuU35, rskr. 2009/10:336
Ändring, SFS 2010:1357
Rubrik: Lag (2010:1357) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 10 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:70, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274, bet. 2010/11:KU5, rskr. 2010/11:27
Ändring, SFS 2010:1394
Rubrik: Lag (2010:1394) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2010:1881
Rubrik: Lag (2010:1881) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 16 kap. 19 §; ändr. 16 kap. 10 c, 10 d §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61
Ändring, SFS 2011:115
Rubrik: Lag (2011:115) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap. 1 b §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:4, bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158
Ändring, SFS 2011:422
Rubrik: Lag (2011:422) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap. 10 §
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: Bet. 2010/11:JuU29, rskr. 2010/11:219
Ändring, SFS 2011:485
Rubrik: Lag (2011:485) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 4 kap. 4 b §
Ikraft: 2011-10-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Ändring, SFS 2011:511
Rubrik: Lag (2011:511) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 15 §, 10 kap. 9 §, 11 kap. 6 §, 17 kap. 16, 17 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255
Ändring, SFS 2011:517
Rubrik: Lag (2011:517) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 11 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:77, bet. 2010/11:JuU22, rskr. 2010/11:251
Ändring, SFS 2011:1298
Rubrik: Lag (2011:1298) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 35 kap. 4 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:280
Rubrik: Lag (2012:280) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212
Ändring, SFS 2012:301
Rubrik: Lag (2012:301) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 17 kap. 7, 17 §§, 20 kap. 2 §; ändr. 10 kap. 9, 10 §§, 17 kap. 8, 16 §§, 20 kap. 5 §, rubr. till 10 kap.; nya 10 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:79, bet. 2011/12:JuU23, rskr. 2011/12:222
Ändring, SFS 2012:625
Rubrik: Lag (2012:625) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap. 4 §
Ikraft: 2012-11-15
Förarbeten: Bet. 2012/13:JuU6, rskr. 2012/13:7
Ändring, SFS 2013:216
Rubrik: Lag (2013:216) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 8 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Ändring, SFS 2013:365
Rubrik: Lag (2013:365) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 6 kap. 1, 4, 6 §§, 35 kap. 4 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:111, bet. 2012/13:JuU20, rskr. 2012/13:234
Ändring, SFS 2013:366
Rubrik: Lag (2013:366) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 b, 9 b, 11 §§; ny 4 kap. 6 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:69, bet. 2012/13:JuU21, rskr. 2012/13:250
Ändring, SFS 2013:367
Rubrik: Lag (2013:367) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:108, bet. 2012/13:JuU25, rskr. 2012/13:251
Ändring, SFS 2013:425
Rubrik: Lag (2013:425) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap. 15 kap. 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2013:856
Rubrik: Lag (2013:856) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 35 kap. 4 §
Ikraft: 2013-12-18 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:194, bet. 2013/14:JuU8, rskr. 2013/14:36, EUTL335/2011 s1, EUTL18/2012 s7
CELEX-nr: 32011L0093, 32011L0093R[01
Ändring, SFS 2014:222
Rubrik: Lag (2014:222) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 5 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:47, bet. 2013/14:KU17, rskr. 2013/14:211
Ändring, SFS 2014:274
Rubrik: Lag (2014:274) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:194, bet. 2013/14:JuU28, rskr. 2013/14:223
Ändring, SFS 2014:302
Rubrik: Lag (2014:302) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 9 c, 10 §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:92, bet. 2013/14:JuU27, rskr. 2013/14:244, EUTL218/2013 s8-14
CELEX-nr: 32013L0040
Ändring, SFS 2014:303
Rubrik: Lag (2014:303) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:120, bet. 2013/14:JuU24, rskr. 2013/14:252
Ändring, SFS 2014:308
Rubrik: Lag (2014:308) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 9 kap. 6 a, 7 a §§; ändr. 9 kap. 11 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253
Ändring, SFS 2014:381
Rubrik: Lag (2014:381) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §; nya 4 kap. 4 c, 4 d §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263
Ändring, SFS 2014:382
Rubrik: Lag (2014:382) om ändring i lagen (2014:302) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §
Förarbeten: Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263
Ändring, SFS 2014:383
Rubrik: Lag (2014:383) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 5, 7, 9, 10, 14, 16 §§, rubr. till 19 kap.; nya 10 a, 10 b §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:51, bet. 2013/14:KU29, rskr. 2013/14:259
Ändring, SFS 2014:407
Rubrik: Lag (2014:407) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 22 kap. 6, 8 §§; ändr. 2 kap. 3 §, 22 kap. 6 a, 6 b §§, 35 kap. 2 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:146, bet. 2013/14:JuU10, rskr. 2013/14:261
Ändring, SFS 2014:408
Rubrik: Lag (2014:408) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 22 kap. 6 c § i 1998:1703
Förarbeten: Prop. 2013/14:146, bet. 2013/14:JuU10, rskr. 2013/14:261
Ändring, SFS 2014:615
Rubrik: Lag (2014:615) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 7 §, 16 kap. 15 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:78
Rubrik: Lag (2015:78) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap. 5 §
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:37, bet. 2014/15:JuU8, rskr. 2014/15:111
Ändring, SFS 2015:80
Rubrik: Lag (2015:80) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 32 kap. 2 §
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102
Ändring, SFS 2015:97
Rubrik: Lag (2015:97) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 34 kap. 18 §
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110
Ändring, SFS 2016:348
Rubrik: Lag (2016:348) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap. 7 §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:83, bet. 2015/16:JuU14, rskr. 2015/16:181, direktiv 2014/62/EU
Ändring, SFS 2016:485
Rubrik: Lag (2016:485) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 b, 11 §§; ny 4 kap. 6 b §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:150, bet. 2015/16:JuU29, rskr. 2015/16:240
Ändring, SFS 2016:486
Rubrik: Lag (2016:486) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap. 1 b, 5, 14 §§
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:155, bet. 2015/16:JuU28, rskr. 2015/16:239, direktiv 2014/42/EU
Ändring, SFS 2016:491
Rubrik: Lag (2016:491) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 34 kap. 10, 11, 18 §§; ändr. 27 kap. 6 §, 28 kap. 7, 9 §§, 30 kap. 3 §, 32 kap. 4 §, 33 kap. 6 §, 34 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 38 kap. 3, 4, 6, 8, 9 §§, rubr. till 34 kap.
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:151, bet. 2015/16:JuU30, rskr. 2015/16:241
Ändring, SFS 2016:508
Rubrik: Lag (2016:508) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §, 4 kap. 4, 5, 10 §§, 6 kap. 15 §, 8 kap. 6, 12 §§, 9 kap. 4, 11 §§, 10 kap. 5, 9 §§, 11 kap. 6 §, 12 kap. 5 §, 13 kap. 12 §, 14 kap. 13 §, 16 kap. 17 §, 17 kap. 1, 2, 10, 16 §§, 18 kap. 7 §, 19 kap. 14 §, 21 kap. 15 §, 22 kap. 7 §, 23 kap. 2, 6 §§
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234
Ändring, SFS 2016:509
Rubrik: Lag (2016:509) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 22 kap. 7 § i 1998:1703
Förarbeten: Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234
Ändring, SFS 2016:677
Rubrik: Lag (2016:677) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 2 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ändring, SFS 2017:332
Rubrik: Lag (2017:332) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 6, 11 §§, 4 kap. 4, 5 §§, 8 kap. 6 §, 9 kap. 4, 12 §§
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232
Ändring, SFS 2017:442
Rubrik: Lag (2017:442) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 8 kap. 10 a §; nuvarande 9 kap. 3 a § betecknas 9 kap. 3 b §; ändr. 4 kap. 4 b §, 8 kap. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, 9 kap. 2, 3, 5, 6, 9, 11 §§, 10 kap. 2, 3, 4, 5, 7, 10 §§, 12 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§, 30 kap. 8 §; nya 9 kap. 3 a §, 12 kap. 2 a §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:131, bet. 2016/17:JuU13, rskr. 2016/17:272
Ändring, SFS 2017:443
Rubrik: Lag (2017:443) om ändring i lagen (2017:332) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 4, 12 §§ i 2017:332
Förarbeten: Prop. 2016/17:131, bet. 2016/17:JuU13, rskr. 2016/17:272
Ändring, SFS 2017:497
Rubrik: Lag (2017:497) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 5 §§
Ikraft: 2017-07-02
Förarbeten: Prop. 2016/17:139, bet. 2016/17:JuU27, rskr. 2016/17:273
Ändring, SFS 2017:1068
Rubrik: Lag (2017:1068) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:214, bet. 2017/18:JuU2, rskr. 2017/18:26
Ändring, SFS 2017:1136
Rubrik: Lag (2017:1136) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 b, 7, 11 §§, 5 kap. 2 §; nya 4 kap. 6 c, 6 d §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36
Ändring, SFS 2018:165
Rubrik: Lag (2018:165) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 13 kap. 5 a §
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:73, bet. 2017/18:JuU20, rskr. 2017/18:204
Ändring, SFS 2018:409
Rubrik: Lag (2018:409) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 b §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:81, bet. 2017/18:JuU25, rskr. 2017/18:255
Ändring, SFS 2018:540
Rubrik: Lag (2018:540) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 5 §, 16 kap. 9, 14 a §§, 29 kap. 2 § b
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:59, bet. 2017/18:KU14, rskr. 2017/18:281
Ändring, SFS 2018:601
Rubrik: Lag (2018:601) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 a, 10 §§, 6 kap. 12 §; ny 4 kap. 1 b §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:123, bet. 2017/18:JuU32, rskr. 2017/18:303
Ändring, SFS 2018:618
Rubrik: Lag (2018:618) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 6 kap. 3 §; ändr. 2 kap. 2 §, 6 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 13, 15 §§, 35 kap. 4 §; nya 6 kap. 1 a, 3 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:177, bet. 2017/18:JuU29, rskr. 2017/18:30
Ändring, SFS 2018:1140
Rubrik: Lag (2018:1140) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 16 kap. 14, 14 a, 18 §§; ändr. 16 kap. 17 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2018:1253
Rubrik: Lag (2018:1253) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 33 kap.; nuvarande 26 kap. 5 § betecknas 26 kap. 4 §; ändr. 26 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 23 §§, 34 kap. 6 §, 38 kap. 2 a §; nya 26 kap. 5, 6 a, 25 §§
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378
Ändring, SFS 2018:1310
Rubrik: Lag (2018:1310) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §,
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390, direktiv (EU) 2017/541
Ändring, SFS 2018:1744
Rubrik: Lag (2018:1744) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 8 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:59, bet. 2017/18:KU14, rskr. 2017/18:281, bet. 2018/19:KU2, rskr. 2018/19:16
Ändring, SFS 2018:1745
Rubrik: Lag (2018:1745) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §, 5 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36, bet. 2018/19:KU2, rskr. 2018/19:16
Ändring, SFS 2019:34
Rubrik: Lag (2019:34) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 24 kap. 2, 5, 6 §§
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2019:310
Rubrik: Lag (2019:310) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 b §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:78, bet. 2018/19:JuU24, rskr. 2018/19:229, direktiv (EU) 2017/1371
Ändring, SFS 2019:464
Rubrik: Lag (2019:464) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 26 kap. 24 §; nuvarande 28 kap. 6 a, 6 b §§ betecknas 28 kap. 6 b, 6 c §§; ändr. 26 kap. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, 28 kap. 6, 7 §§, 34 kap. 4, 5 §§, 37 kap. 7, 11 §§, 38 kap. 10, 12 §§, de nya 28 kap. 6 b, 6 c §§; nya 26 kap. 14 a §, 28 kap. 6 a §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:77, bet. 2018/19:JuU25, rskr. 2018/19:228
Ändring, SFS 2019:805
Rubrik: Lag (2019:805) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:138, bet. 2019/20:JuU4, rskr. 2019/20:34
Ändring, SFS 2019:806
Rubrik: Lag (2019:806) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 9, 15 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:157, bet. 2019/20:JuU7, rskr. 2019/20:36
Ändring, SFS 2019:828
Rubrik: Lag (2019:828) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap. 2 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:154, bet. 2019/20:JuU6, rskr. 2019/20:42
Ändring, SFS 2019:829
Rubrik: Lag (2019:829) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 36 kap. 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:164, bet. 2019/20:JuU10, rskr. 2019/20:45
Ändring, SFS 2019:839
Rubrik: Lag (2019:839) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap. 4, 5 §§, 29 kap. 2 §, 36 kap. 9 §, 37 kap. 2 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:1162
Rubrik: Lag (2019:1162) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 13 kap. 12 §, 17 kap. 1 §; ny 13 kap. 5 c §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:155, bet. 2019/20:JuU8, rskr. 2019/20:43
Ändring, SFS 2020:16
Rubrik: Lag (2020:16) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 12 §
Ikraft: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:36, bet. 2019/20:JuU13, rskr. 2019/20:145
Ändring, SFS 2020:173
Rubrik: Lag (2020:173) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 16 kap. 10 a §, 35 kap. 2, 4 §§
Ikraft: 2020-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:69, bet. 2019/20:JuU22, rskr. 2019/20:197
Ändring, SFS 2020:349
Rubrik: Lag (2020:349) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 c, 4 d, 10 §§, 29 kap. 2 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:131, bet. 2019/20:JuU23, rskr. 2019/20:272
Ändring, SFS 2020:373
Rubrik: Lag (2020:373) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 28 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:119, bet. 2019/20:JuU37, rskr. 2019/20:259
Ändring, SFS 2020:617
Rubrik: Lag (2020:617) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap. 25 §, 32 kap. 4 §, 34 kap. 1, 3, 6 §§, 38 kap. 1, 3 §§; ny 32 kap. 3 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:118, bet. 2019/20:JuU34, rskr. 2019/20:333
Ändring, SFS 2021:35
Rubrik: Lag (2021:35) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap. 4, 12, 13 §§, 9 kap. 6, 11 §§; ny 8 kap. 4 a §
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:52, bet. 2020/21:JuU13, rskr. 2020/21:169
Ändring, SFS 2021:74
Rubrik: Lag (2021:74) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap. 6 a §
Ikraft: 2021-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:18, bet. 2020/21:JuU8, rskr. 2020/21:166
Ändring, SFS 2021:225
Rubrik: Lag (2021:225) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 b §; ny 4 kap. 7 a §
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:74, bet. 2020/21:JuU21, rskr. 2020/21:221
Ändring, SFS 2021:249
Rubrik: Lag (2021:249) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 28 kap. 6 a §, 37 kap. 8 §; ändr. 26 kap. 16, 17 §§, 28 kap. 2 a, 5, 5 a, 6, 7, 8 §§, 37 kap. 7, 10, 11 §§, 38 kap. 3, 14, 19 §§
Ikraft: 2021-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:85, bet. 2020/21:JuU22, rskr. 2020/21:235
Ändring, SFS 2021:322
Rubrik: Lag (2021:322) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 11 §; ny 9 kap. 3 c §
Ikraft: 2021-05-31
Förarbeten: Prop. 2020/21:73, bet. 2020/21:JuU14, rskr. 2020/21:262, direktiv (EU) 2019/713
Ändring, SFS 2021:397
Rubrik: Lag (2021:397) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 4 kap. 3 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:170, bet. 2020/21:JuU35, rskr. 2020/21:314
Ändring, SFS 2021:1014
Rubrik: Lag (2021:1014) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 2 kap.; ändr. 22 kap. 6 a, 6 b §§, 35 kap. 2 §; nytt 2 kap.
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20
Ändring, SFS 2021:1015
Rubrik: Lag (2021:1015) om ändring i lagen (2014:408) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 22 kap. 6 c § i 2014:408
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20
Ändring, SFS 2021:1103
Rubrik: Lag (2021:1103) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap. 3 §, 29 kap. 7 §, 30 kap. 5 §, 32 kap. 1, 2, 3 a §§, 35 kap. 2 §
Ikraft: 2022-01-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:17, bet. 2021/22:JuU5, rskr. 2021/22:36
Ändring, SFS 2021:1108
Rubrik: Lag (2021:1108) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:217, bet. 2021/22:JuU8, rskr. 2021/22:39
Ändring, SFS 2022:116
Rubrik: Lag (2022:116) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 13 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:18, bet. 2021/22:MJU12, rskr. 2021/22:147
Ändring, SFS 2022:310
Rubrik: Lag (2022:310) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §; ny 4 kap. 4 e §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:138, bet. 2021/22:JuU17, rskr. 2021/22:251
Ändring, SFS 2022:607
Rubrik: Lag (2022:607) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 10, 17 §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:195, bet. 2021/22:JuU43, rskr. 2021/22:318
Ändring, SFS 2022:632
Rubrik: Lag (2022:632) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap. 2 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:125, bet. 2021/22:KU36, rskr. 2021/22:316
Ändring, SFS 2022:661
Rubrik: Lag (2022:661) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 3, 4 b, 6, 10, 11 §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:194, bet. 2021/22:JuU40, rskr. 2021/22:325
Ändring, SFS 2022:667
Rubrik: Lag (2022:667) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 4 §§, 35 kap. 2 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324
Ändring, SFS 2022:792
Rubrik: Lag (2022:792) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 1, 6, 7, 15 §§, 17 kap. 10, 11, 16 §§, 29 kap. 5, 6 §§, 30 kap. 4 §; ny 29 kap. 5 a §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:186, bet. 2021/22:JuU35, rskr. 2021/22:347
Ändring, SFS 2022:930
Rubrik: Lag (2022:930) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap. 22 §, 28 kap. 11 §, 38 kap. 6, 8, 9 §§
Ikraft: 2022-10-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:193, bet. 2021/22:JuU21, rskr. 2021/22:370
Ändring, SFS 2022:965
Rubrik: Lag (2022:965) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 2, 4 §§, 35 kap. 4 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375
Ändring, SFS 2022:1016
Rubrik: Lag (2022:1016) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap. 5 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:224, bet. 2021/22:SfU28, rskr. 2021/22:387
Ändring, SFS 2022:1043
Rubrik: Lag (2022:1043) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 3, 4 b §§, 6 kap. 1, 2, 4, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 14 §§
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:231, bet. 2021/22:JuU41, rskr. 2021/22:433
Ändring, SFS 2022:1519
Rubrik: Lag (2022:1519) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 5, 7, 8, 9, 10, 10 a, 10 b, 13, 14, 15 §§; nya 19 kap. 6 a, 6 b, 9 a §§
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:55, bet. 2021/22:KU16, rskr. 2021/22:222, bet. 2022/23:KU7, rskr. 2022/23:11
Ändring, SFS 2023:187
Rubrik: Lag (2023:187) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 11 §
Ikraft: 2023-06-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:55, bet. 2022/23:JuU18, rskr. 2022/23:162, direktiv (EU) 2017/1371
Ändring, SFS 2023:257
Rubrik: Lag (2023:257) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 4, 5 §§, 8 kap. 5 §, 9 kap. 4 §, 13 kap. 3, 12 §§, 26 kap. 1 §, 29 kap. 2 §; nya 16 kap. 5 a §, 26 kap. 3 a §, 29 kap. 2 a §
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:53, bet. 2022/23:JuU8, rskr. 2022/23:179
Ändring, SFS 2023:494
Rubrik: Lag (2023:494) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap. 5, 16 §§, 20 kap. 3 §, 29 kap. 2 §
Ikraft: 2023-08-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:106, bet. 2022/23:JuU27, rskr. 2022/23:249
Ändring, SFS 2023:678
Rubrik: Lag (2023:678) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:137, bet. 2023/24:JuU2, rskr. 2023/24:20
Ändring, SFS 2023:839
Rubrik: Lag (2023:839) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 10 d §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:1, utg.omr. 1, bet. 2023/24:KU1, rskr. 2023/24:69
Ändring, SFS 2023:882
Rubrik: Lag (2023:882) om ändring i lagen (2023:678) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 § i 2023:678
Förarbeten: Bet. 2023/24:JuU1, rskr. 2023/24:81
Ändring, SFS 2024:271
Rubrik: Lag (2024:271) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 §
Ikraft: 2024-06-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:72, bet. 2023/24:SoU24, rskr. 2023/24:173
Ändring, SFS 2024:340
Rubrik: Lag (2024:340) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 8 §
Ikraft: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:93, bet. 2023/24:KU22, rskr. 2023/24:194