Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1962:512 · Visa fulltext
Lag (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Förarbeten: Prop. 1962:158; 1LU 1962:38; Rskr 1962:281
Ändring, SFS 1963:21
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1971:888
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299
Ändring, SFS 1978:863
Rubrik: Lag (1978:863) om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:12, LU 1978/79:9, rskr 1978/79:99
Ändring, SFS 1988:390
Rubrik: Lag (1988:390) om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:152, LU 1987/88:34, rskr 1987/88:309
Ändring, SFS 2001:400
Rubrik: Lag (2001:400) om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217
Ändring, SFS 2002:89
Rubrik: Förordning (2002:89) om ikraftträdande av lagen (2001:400) om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
Omfattning: ikrafttr. av 2001:400
Ändring, SFS 2003:677
Rubrik: Lag (2003:677) om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2006:681
Rubrik: Lag (2006:681) om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356