Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1962:120 · Visa fulltext
Lag (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.
Departement: Utrikesdepartementet
Förarbeten: Prop. 1962:92; 1LU 1962:30; Rskr 1962:165
Ändring, SFS 1964:218
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1966:638
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1972:798
Omfattning: ny 1 a §
Förarbeten: Prop. 1972:143, SkU 64, rskr 312
Ändring, SFS 1981:436
Rubrik: Lag (1981:436) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktig ursprungsdeklaration m.m.
Omfattning: upph. 1 a §; ändr. 1, 5 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:159, SkU 1980/81:52, rskr 1980/81:314
Ändring, SFS 1984:418
Rubrik: Lag (1984:418) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktig ursprungsdeklaration m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:142, JuU 1983/84:28, rskr 1983/84:341
Ändring, SFS 1994:1549
Rubrik: Lag (1994:1549) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktig ursprungsdeklaration m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:34, bet. 1994/95:SkU8, rskr. 1994/95:96
Ändring, SFS 1995:469
Rubrik: Lag (1995:469) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-06-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:192, bet. 1994/95:SkU36, rskr. 1994/95:324
Ändring, SFS 1999:402
Rubrik: Lag (1999:402) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2000:1227
Rubrik: Lag (2000:1227) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2010:1018
Rubrik: Lag (2010:1018) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:205, bet. 2009/10:UU25, rskr. 2009/10:376